zap group mishpati logo

תאונת עבודה: בית הדין קבע כי תאונה בהשתלמות באילת עונה על הגדרת "תאונת עבודה"

עובדת עיריית חיפה שיצאה להשתלמות באילת נפגעה בתאונה. העירייה טענה, כי הפגיעה לא קשורה לעבודה, אך בית הדין הכיר באירוע כתאונת עבודה

מאת: עו"ד רובי אנגל, שדה את אנגל
01.05.19
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
תאונת עבודה: בית הדין קבע כי תאונה בהשתלמות באילת עונה על הגדרת "תאונת עבודה"

בית הדין לעבודה בחיפה הכיר בפברואר האחרון (2019) בפגיעה שנגרמה לעובדת עיריית חיפה במהלך השתלמות באילת כתאונת עבודה. זאת, לאחר שקבע כי ההשתלמות אליה יצאה העובדת קשורה לעבודתה של העובדת בעירייה, וכי הפגיעה אירעה במהלכה.

היות שמדי שנה מתרחשות תאונות רבות במהלך השתלמויות באילת, אליהן יוצאים עובדים מכלל המשק, פסק הדין עשוי להיות רלוונטי למקרים רבים נוספים, ולשרת עוד נפגעים רבים מכלל העובדים, שיבקשו למצות את זכויותיהם.

מקרה שקרה: ביולי 2016 דחה הביטוח הלאומי את תביעת העובדת בטענה כי ההשתלמות אירעה מחוץ למקום העבודה, אורגנה על ידי העמותה לקידום מקצועי, ולא על ידי העירייה

המארגנים הבטיחו השתלמות חלומית

העובדת, שיוצגה במסגרת הליך זה על ידי עוה"ד רובי אנגל, החלה לעבוד בעיריית חיפה בשנת 2009, ושימשה כמפקחת ניקיון. ההשתלמות אליה יצאה התקיימה בחודש מאי 2016 במלון הרודס באילת.

מפסק הדין עולה, כי הפלאייר שהזמין את עובדי העירייה לאירוע הגדיר אותו כ"השתלמות חלומית", וזו עסקה באופן אירוני ב"קבלת החלטות ובריאות בעבודה". ההשתלמות עצמה ארכה חמישה ימים, כאשר החלק הלימודי בכל יום נמשך שעתיים וחצי-שלוש.

ביתר היום עובדי העירייה שהגיעו להשתלמות יכלו לעשות ככל העולה על רוחם או שעסקו בפעילות חברתית משותפת שאורגנה להם, וכללה הופעת אמן, ספורט ימי ועוד.

פגיעת העובדת התרחשה ביום הרביעי להשתלמות, כאשר במהלך מופע שירה התיישבה העובדת על כיסא שהתברר כשבור, נפלה אחורנית על גבה ונחבלה. בעקבות הפגיעה שאירעה לה, הגישה העובדת תביעה לביטוח הלאומי לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.

ואולם, ביולי 2016 דחה הביטוח הלאומי את תביעת העובדת בטענה כי ההשתלמות אירעה מחוץ למקום העבודה, אורגנה על ידי העמותה לקידום מקצועי, ולא על ידי העירייה, ולא הוכח כי לעירייה היה "עניין ריאלי בקיומה של ההשתלמות".

"משכך", קבע הביטוח הלאומי, "אין לראות בפגיעה שנגרמה ככזאת שהתרחשה תוך כדי ועקב העבודה אצל המעביד או מטעמו, וגם לא כפעילות נלווית הקשורה לעבודה". על רקע זה, הגישה העובדת תביעה נגד הביטוח הלאומי לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

העובדת טענה בכתב תביעתה, כי יש להכיר באירוע כתאונת עבודה. זאת, מאחר שההשתלמות היתה מטעם העירייה והיה לה עניין בקיומה

העובדת: לעירייה היה עניין בהשתלמות

העובדת טענה בכתב תביעתה, כי יש להכיר באירוע כתאונת עבודה. זאת, מאחר שההשתלמות היתה מטעם העירייה והיה לה עניין בקיומה. עוד טענה העובדת, כי לא נוכו לה ימי חופש בגין ההשתלמות, וכי זו היתה סגורה לעובדי העירייה בלבד.

עוד ציינה העובדת, כי העירייה אף השתתפה בעלויות ההשתלמות, אפשר היה לבחור בהסעה להשתלמות מטעם העירייה, וצריך היה לקבל מראש את אישור העירייה להשתתפות בה.

בכתב ההגנה שהגיש הביטוח הלאומי הוא ביקש לדחות את כל טענות העובדת. על פי כתב ההגנה, האירוע לא התרחש בעבודה, ולא בשעות העבודה, ואין לראות בהשתלמות כפעילות נלווית לעבודה, היות שלעירייה לא היה עניין בקיומה.

הביטוח הלאומי טען, כי טענת העובדת שהעירייה מימנה את האירוע איננה נכונה, כי ההשתלמות היתה בנושאים כלליים ולא בנושאים הקשורים לעבודת התובעת, וכי היא לא היתה מחויבת להשתתף בה.

עוד טען כי מופע השירה שבו נפגעה העובדת לא היה חלק מהותי ואינטגרלי מההשתלמות, וכי מדובר באירוע חברתי, ולא בפעילות נלווית לעבודה.

בית הדין לעבודה קבע, כי על אף שההשתלמות אורגנה על ידי העמותה לקידום מקצועי מטעם ועד העובדים, לעיריית חיפה, מעסיקת העובדת, היה עניין בהשתתפות עובדיה באירוע. כלומר, הוכר הקשר בין העירייה לבין ההשתלמות

בית הדין לעבודה: האירוע היה קשור לעבודה

במסגרת החלטתו, קבע בית הדין לעבודה כי על אף שההשתלמות אורגנה על ידי העמותה לקידום מקצועי מטעם ועד העובדים, לעיריית חיפה, מעסיקת העובדת, היה עניין בהשתתפות עובדיה באירוע. כלומר, הוכר הקשר בין העירייה לבין ההשתלמות.

בית הדין נימק את החלטתו בכך שהזכאות לצאת לימי השתלמות מעוגנת בהסכם הקיבוצי החל על עובדי העירייה, ובכך שעדה מטעם העירייה העידה כי תכני ההשתלמות אושרו על ידי מחלקת כוח אדם בעירייה.

נוסף על כך, נקבע בפסק הדין כי על העובדים היה לקבל אישור מהממונה עליהם לפני שנרשמו, וכי מטרת ההשתתפות בהשתלמות הוגדרה כהתאווררות והעשרה של העובדים, מטרה חשובה עבור העירייה.

זאת ועוד, ימי ההשתלמות היו על חשבון ימי ההשתלמות המגיעים לעובדי העירייה, העובדת קיבלה בגינם שכר מהעירייה, ואף הגישה תעודה לצורך הכרה בשעות ההשתלמות לצורך קבלת גמול. בנוסף, ההשתלמות שווקה לעובדים על ידי הוועד, ויועדה לעובדי העירייה בלבד.

בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה שאירעה לעובדת במהלך ההשתלמות כתאונת עבודה לכל דבר ועניין

"אירוע הזמר היווה חלק בלתי נפרד מההשתלמות"

לאחר שהצביע על הקשר בין ההשתלמות לבין העירייה, הלך בית הדין לעבודה צעד נוסף לעבר העובדת, וקבע כי אירוע הזמר, שבו נפגעה, היה קשור להשתלמות.

על פי בית הדין, "למרות שמדובר באירוע חברתי - הוא מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההשתלמות. אין מדובר ביוזמה פרטית של התובעת או בפעילות שהתובעת השתתפה בה על דעת עצמה, ולכן יש לראות במופע חלק אינטגרלי מההשתלמות".

החלטת בית הדין

לסיכום, על רקע כל אלה הכיר בית הדין לעבודה בפגיעה שאירעה לעובדת במהלך ההשתלמות כתאונת עבודה לכל דבר ועניין, והורה לביטוח הלאומי לשלם לעובדת שכר טרחת עורך דין.

* הכותב ייצג את התובעת במסגרת הליך זה, ועוסק, בין היתר, בדיני נזיקין ובייצוג נכי צה"ל מול משרד הביטחון

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה