נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מילון נפגעי כוחות הביטחון - לקסיקון מונחים בדרך לשיקום

נכי צה"ל, קצין תגמולים, נכות, משהב"ט: עוד ועוד מונחים, ראשי תיבות ומושגים שמאחוריהם מסתתרים הליכים, זכויות ועניינים שחשוב להבין בהם. נפגעת בשירות? הכר את מילון המונחים הרלוונטי

מאת: עו"ד אלי סבן| | 4
מילון נפגעי כוחות הביטחון - לקסיקון מונחים בדרך לשיקום

אם נפגעת חלילה במהלך שירות באחת מזרועות הביטחון, מהר מאד תבין שהליך ההסתגלות שלך דורש גם אימוצה של שפה חדשה, ממש כך. ההתנהלות של נפגעי כוחות הביטחון מול אגף השיקום היא לא רק רב שלבית ומייגעת, אלא גם מלווה בכל כך הרבה תהליכים, זכויות, טפסים, תקנות וחוקים שכוללים הרבה מאד מונחים, מושגים, קיצורים וראשי תיבות שחשוב להבין כדי לשחות בים המידע ולהצליח למצות את מה שמגיע לך.

אז במיוחד בשבילך, לקסיקון מונחים הכולל את כל המושגים שחשוב שתכיר לקראת ההתנהלות שלך כנפגע נכה צה"ל מול משרד הביטחון.

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] הוא החוק המרכזי המסדיר את נושא התגמולים והשיקום של אנשים שנפגעו בזמן שירותם הצבאי, בשל השירות הצבאי, ופגיעתם הובילה לנכות

"החוק": 

כאשר מדברים על החוק והתקנות בהקשר של נכי צה"ל, מתכוונים לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]. חוק זה הוא החוק המרכזי המסדיר את נושא התגמולים והשיקום של אנשים שנפגעו בזמן שירותם הצבאי, בשל השירות הצבאי, ופגיעתם הובילה לנכות. החוק מכונה גם חוק התגמולים או חוק הנכים וכן חוק השיקום. 

נכה צה"ל הוא מי שנגרמה לו "נכות" בתקופת שירותו ועקב שירותו בצה"ל

נכי צה"ל:

זהו מונח עממי המתייחס לכל מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי. לצד המשמעות הכוללת הזו יש פרשנות מדויקת למונח זה, אותה ניתן להבין מהקביעות בחוק התגמולים ובעיקר מסעיף ההגדרות, הוא סעיף 1 לחוק. מסעיף זה ניתן להבין כי נכה צה"ל הוא מי שנגרמה לו "נכות" בתקופת שירותו ועקב שירותו בצה"ל. לפי החוק, כאשר חייל או חייל משוחרר איבד את הכושר לפעול פעולה רגילה, גופנית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, או שכושר זה הופחת בעקבות חבלה או מחלה בזמן ועקב השירות, הוא יוכל להיות מוכר כנכה צה"ל.

youtube video

כדי שאדם יוכר כנכה צה"ל, עליו להגיש תביעה מתאימה לקצין התגמולים. תביעה זו תגרור תהליך שבסופו יוחלט האם התובע זכאי להכרה זו; ואם תביעתו תתקבל, מעמדו יקנה לו זכויות מגוונות.

ככלל, כל הבאים זכאים לתבוע את משרד הביטחון: חיילים בסדיר או בקבע, חיילי מילואים, שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר, משרתים בשב"כ או במוסד

תביעות משרד הביטחון

תביעות משרד הביטחון הן תביעות נגד משרד הביטחון שמגיש תובע בעצמו או בסיועו של עורך דין שמתמחה בתחום. את התביעה מגיש מי שרוצה להיות מוכר כנכה צה"ל במטרה לזכות בזכויות שמעמד זה מקנה; אולם לא רק בוגרי שירות צבאי מגישים תביעות נגד מערכת הביטחון, אלא כל מי ששירת באחת מזרועות הביטחון בישראל ונפגע במהלך ועקב השירות. 

ככלל, כל הבאים זכאים לתבוע את משרד הביטחון: חיילים בסדיר או בקבע, חיילי מילואים, שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר, משרתים בשב"כ או במוסד. התנאים להגשת התביעה הם: חבלה או מחלה שנגרמה להם במהלך ועקב השירות הצבאי. לצידם, גם מי שכבר התגייס במצב רפואי לקוי והוא החמיר עקב השירות הביטחוני, רשאי להגיש תביעה נגד משרד הביטחון.

קציני התגמולים פועלים באגף השיקום של משרד הביטחון ותפקידם העיקרי הינו לבחון בקשות להכרה כנכי צה"ל ולהכריע בהתאם לחוקי השיקום השונים האם ולמה זכאי התובע

קצין תגמולים

קצין התגמולים הנו קצין או קצינים הממונים על ידי שר הביטחון (סעיף 25 לחוק) והינם הכתובת המרכזים של נכי צה"ל המעוניינים בהכרה במעמדם ובזכאותם. קציני התגמולים פועלים באגף השיקום של משרד הביטחון ותפקידם העיקרי הינו לבחון בקשות להכרה כנכי צה"ל ולהכריע בהתאם לחוקי השיקום השונים האם ולמה זכאי התובע. אם התובע נמצא עומד בתנאי הזכאות שבחוק, והצליח להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין נכותו לבין השירות באחת מזרועות הביטחון, הוא יוכר כנכה צה"ל.

לאחר ההכרה כנכה צה"ל, קציני התגמולים האחראים על "סינון" התביעות סיימו את תפקידם ולתמונה נכנסים קציני תגמולים הפועלים ביחידות לתגמולים והטבות באגף שיקום נכים, והם קובעים מהן זכויות הנכה. זכויותיו של נכה צה"ל והקביעה מה בדיוק מגיע לו תלויות בקביעה מרכזית של קצין התגמולים והיא גובה אחוזי הנכות של הנפגע. כלומר,  שיעור אחוזי הנכות של כל נפגע הוא שמשפיע על הזכויות אותן יוכל לממש. כדי לקבוע את אחוזי הנכות של נכה צה"ל עליו לעבור ועדה רפואית.

ועדה רפואית - ועדה המורכבת מרופא אחד או יותר שחבריה דנים במצב התובע, בנוכחותו או בהיעדרו, ולבסוף קובעים את דרגת הנכות המגיעה לתובע

ועדה רפואית או וע"ר

ועדה המורכבת מרופא אחד או יותר שחבריה דנים במצב התובע, בנוכחותו או בהיעדרו, ולבסוף קובעים את דרגת הנכות המגיעה לתובע. דרגת הנכות נקבעת באחוזים וככל שאלה גבוהים יותר, כך מתרחב סל השיקום המגיע לנכה. קביעתה של הוועדה איננה סופית ונכה הרואה עצמו נפגע ממנה רשאי להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית תוך 45 ימים מהחלטתה. את הערעור יש להגיש לוועדה רפואית עליונה.

ועדה רפואית עליונה

ועדה רפואית הדנה בערעורים המוגשים על החלטות ועדה רפואית. לחברי הוועדה הזכות לשנות את החלטת הוועדה הרפואית אם היתה שגויה. 

אגף שיקום נכים מתמקד בזכויותיהם של נכי צה"ל ופועל לשיקומם נכי צה"ל באמצעות מתן שירותי סל שיקום

אגף שיקום נכים במשרד הביטחון

זהו אגף הפועל מתוקף חוק הנכים ומוגדר כגורם האחראי על הטיפול בנכי צה"ל מטעם מדינת ישראל. עד לאחרונה (שנת 2005) כלל אגף אחד שטיפל בשתי אוכלוסיות - נכי צה"ל ומשפחות שכולות; אך מאז פוצל האגף לשני אגפי משנה - אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה. אגף שיקום נכים מתמקד בזכויותיהם של נכי צה"ל ופועל לשיקומם נכי צה"ל באמצעות מתן שירותי סל שיקום.

סל שיקום הוא כינוי לסך כל הזכויות המגיעות לנכי צה"ל. הזכויות המגיעות למי שהוכר כנכה צה"ל רבות ומגוונות, כשהיקפן ומהותן תלויים באחוזי הנכות שנקבעו לנכה

סל שיקום

סל שיקום הוא כינוי לסך כל הזכויות המגיעות לנכי צה"ל. הזכויות המגיעות למי שהוכר כנכה צה"ל רבות ומגוונות, כשהיקפן ומהותן תלויים באחוזי הנכות שנקבעו לנכה. בין הזכויות וההטבות הבולטות הנכללות בסל השיקום בולטות זכויות הנוגעות לשירותי רפואה, שירותים חברתיים - פסיכולוגיים, שירותי רווחה והטבות, שירותי תגמולים וכן שירותי תעסוקה.

תגמולים יכולים להיות מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית. ישנה הבחנה בין תגמול בסיסי לתגמולים מיוחדים

תגמולים

פרק ב' לחוק השיקום עוסק בתגמולים המגיעים למי שמוכר כנכה צה"ל. תגמולים יכולים להיות מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית. ישנה הבחנה בין תגמול בסיסי לתגמולים מיוחדים. תגמול בסיסי הוא תגמול המגיע לנכה עבור אחוזי נכות. כיום זכאי לתגמול חודשי מי שהוכר כנכה בדרגות נכות 20% ומעלה שהגיש תביעה לראשונה החל מ- 01/01/1996, ומי שהוכר כנכה בדרגות נכות 10%-19% שהגיש לראשונה תביעה לפני מועד זה. גובה התגמול לנכה נקבע בהתאם לדרגת נכותו והינו צמוד למדד השכר בסקטור הציבורי-קהילתי במשק.

נכות מיוחדת היא נכות בשיעור גבוה ביותר - מעל 100 אחוזי נכות

נכות מיוחדת

נכות מיוחדת היא נכות בשיעור גבוה ביותר - מעל 100 אחוזי נכות; ובגינה משולמת תוספת תגמול בשיעור 40% תוספת לתגמול הקבוע לנכה בדרגת 100%.

נכה מתבגר / תוספת גיל

מעל גיל 55 חלק מהנכים זכאים לתוספת שזכתה לכינוי "תוספת גיל". תוספת גיל שהיא תוספת לתגמול החודשי מגיעה לנכה שלא מקבל תגמול מיוחד או תגמול נצרך; ושיעורה מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת 100%, כאשר התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות וגיל הנכה.

תוספת פרישה

עוד תוספת המכונה תוספת גיל ואכן תלויה בגיל הנכה, היא תוספת לנכה שהגיע לגיל פרישה בשיעור של 10% על התגמול, מגובה התגמול הבסיסי על פי אחוזי נכותם. 

תגמולים מיוחדים הם תגמולים המשולמים בתוספת לתגמול הבסיסי שמגיע לנכי צה"ל

תגמולים מיוחדים 

תגמולים מיוחדים הם תגמולים המשולמים בתוספת לתגמול הבסיסי שמגיע לנכי צה"ל. קיימים מספר סוגי תגמולים מיוחדים, תגמול חפ"ר (חוסר פרנסה), תגמול תט"ר (תגמול טיפול רפואי), תגמול תג"מ (תגמול מיוחד) ונצרך - תגמול בגין חוסר יכולת רפואית לעבוד.

תגמול חוסר פרנסה - תגמול מיוחד המשולם לתקופה מוגבלת בזמן, במהלכה נכה צה"ל עומד בפני שיקום תעסוקתי או פוטר מעבודתו עקב נכותו המוכרת ונמצא בשלב בו אין לו הכנסה

תגמול חוסר פרנסה - חפ"ר

תגמול מיוחד המשולם לתקופה מוגבלת בזמן, במהלכה נכה צה"ל עומד בפני שיקום תעסוקתי או פוטר מעבודתו עקב נכותו המוכרת ונמצא בשלב בו אין לו הכנסה. לשם קבלת חפ"ר על הנכה להגיש בקשה מתאימה וזו תאושר לרוב לתקופה קצרה, לרוב, עד למציאת מקום עבודה חדש, או עד לסיום השיקום התעסוקתי.

תגמול טיפול רפואי - תט"ר

תגמול מיוחד המשולם לתקופה מוגבלת בזמן (לרוב, שנתיים) הניתן לאחר בקשה שתתקבל בהתקיים התנאים הבאים: הנכה נמצא בחופשת מחלה שנובעת מהנכות המוכרת ו/או שוהה בחמי מרפא וכן לנכי צה"ל חדשים הנמצאים בהליך טיפול רפואי וטרם החלו תהליך שיקומי.

חייל במהלך השירות הצבאי

תגמול מיוחד - תג"מ

תגמול מיוחד קבוע המשולם לנכה צה"ל שדרגת נכותו אינה עולה על 49% כאשר רופא מטעם אגף השיקום קבע כי לא ניתן לשקם אותו בעבודה המתאימה לנכותו. שיעור התג"מ תלוי במצבו המשפחתי של הנכה.

תגמול נצרך - תגמול בגין אובדן כושר השתכרות

תגמול נצרך הוא תגמול מיוחד קבוע המשולם לנכה צה"ל שדרגת נכותו הינה 50% ומעלה ורופא מטעם אגף השיקום קבע, כי לא ניתן לשקם אותו בעבודה המתאימה לנכותו ולכן יש צורך לפצותו בגין אובדן כושר השתכרות. שיעור התגמול תלוי במצבו המשפחתי של הנכה.

 

* משרד עורך הדין אלי סבן מייצג חיילים, שוטרים, וכל אנשי כוחות הביטחון בתביעות כנגד משרד הבטחון ואגף השיקום. 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הנכים חוק תגמולים לחיילים זכויות נכי צה"ל תביעות נגד משרד הבטחון

קבע פגישה עם