נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חלון ההזדמנויות הסמוי של ייפוי כוח מתמשך

מה בין ייפוי כח מתמשך לאפוטרופסות? האם ייפוי כח מתמשך מתאים לכל אדם? לפניכם סקירה מקיפה

מאת: עו"ד יהודה בוקוולד| | 4
חלון ההזדמנויות הסמוי של ייפוי כוח מתמשך

רוצים לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע בו איך ייראה עתידכם, בידי מי יופקד הטיפול בכם ולתת בעצמכם הוראות הכוונות וקווים אדומים? תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בא לעולם מתוך תפיסה חברתית המעבירה את הדגש מגישה פטרנליסטית בה על הממונה לפעול ל"טובתו של האדם" לשימת הדגש על רצונו של האדם. עם זאת, כדי ליהנות משינוי חיובי זה, נדרשת מחשבה תחילה שכן תוכלו לעשות זאת רק כל עוד אתם צלולים. המתנה ממושכת מדי עלולה להשיב אתכם למסלול האפוטרופסות על מגבלותיו.
זה קורה בלא מעט מקרים: בן משפחה מגיע לגיל מבוגר, מצבו מתחיל להידרדר, והעול על בני המשפחה הולך וגובר. בשלב הזה "נזכרים" בני המשפחה בצורך הדוחק לערוך ייפוי כוח מתמשך, כדי להימנע/לייתר מינוי אפוטרופוס.
אולם, במקרים רבים מעין אלה, זה עלול להיות מאוחר מדי. תנאי בסיסי לעריכת ייפוי כוח מתמשך הוא צלילות והבנה של האדם הממנה את המשמעות המשפטית של פעולתו והשלכותיה, אחרת יש בה לגזור על המשפחה יותר נזק מתועלת.
בדומה לצוואה, גם בהקשר של ייפוי כוח מתמשך ישנו חלון הזדמנויות סמוי לעריכתו, והוא לפני אובדן הצלילות של מייפה הכוח. סמוי על שום מה? מאחר שמדובר בפרוצדורה חדשה יחסית, לא כולם מודעים כי בצד ההבטחה להקלה בבירוקרטיה, כדי לזכות בה, יש לתכנן בחירה זו מראש. בפועל, לא קיימת נקודת זמן בה צריך לבחור באופן דחוף בין מינוי אפוטרופוס מייד או לערוך ייפוי כח מתמשך, אך אם הגענו לנקודה בה אפוטרופסות על הפרק, על פי רוב, המועד והאפשרות לייפוי כח מתמשך חלפו.
לרבים מאיתנו קשה להתמודד ולהתעסק עם סוף חיינו, חוסר האונים והמוות הבלתי נמנע, ואולם בהיעדר תכנון מראש, כפי שנסביר, אם נדרש למינוי של אפוטרופוס, יש בכך כמה חסרונות משמעותיים. מצד אחד, ההליך עשוי שלא לשקף את רצונו ותכניותיו של האדם נשוא האפוטרופסות. מצד שני, מבחינת בני המשפחה מדובר בהליך מורכב יותר, המצריך התעסקות רבה יותר לעומת ייפוי כוח מתמשך.

האפוטרופוס מחויב לפעול על פי שיקול דעתו ובהתאם לראייתו את טובת המטופל. לעומת האפוטרופוס, למיופה הכח ניתן מסמך בו יכול מיפה הכוח לתת הוראות מראש עם מתווה בדבר אופן ניהול החיים

1. פגיעה באוטונומיה של האדם נשוא האפוטרופסות

בשונה מייפוי כוח מתמשך, שבו יכול אדם להנחות ולהביא לידי ביטוי את רצונותיו באופן מלא, ולפרט כיצד יהיה מעוניין להיות מטופל ועל ידי מי ואיך ינוהלו חייו החל מהרגע שבו ייאבד את צלילותו, אפוטרופוס מחויב לפעול לטובתו של אדם ומתוך התחשבות ברצונותיו ככל שהאדם המטופל יכול להביעם, אך בסופו של דבר האפוטרופוס מחויב לפעול על פי שיקול דעתו ובהתאם לראייתו את טובת המטופל.
לעומת האפוטרופוס, למיופה הכח ניתן מסמך בו יכול מיפה הכח ליתן הוראות מראש אשר יעמידו מתווה בפני מיופה כוחו בדבר אופן ניהול החיים, קביעת זהות האנשים עמם יהיה על מיופה הכח להיוועץ ואף מינוי משותף לנושאים שונים. באופן זה קובע המטופל, כי הטיפול בו ימסר לאנשים הקרובים אליו ו/או אמונים עליו מבחינה מקצועית ושהוא סבור שהם יפעלו לטובתו ועל פי דרכו גם בתקופה בה לא יוכל להביע את רצונותיו אל מול הנסיבות המשתנות של החיים.

כאשר לאדם מתמנה אפוטרופוס, הוא נדרש באמצעות האפוטרופוס, תוך 30 יום "להתערטל" מבחינה פיננסית, ולחשוף את כל הנכסים החובות והזכויות של אותו אדם בפני הרשויות

2. חובת חשיפה של כל נכסי האדם בפני הרשויות

כאשר לאדם מתמנה אפוטרופוס, הוא נדרש באמצעות האפוטרופוס, תוך 30 יום "להתערטל" מבחינה פיננסית, ולחשוף את כל הנכסים החובות והזכויות של אותו אדם בפני הרשויות. המטרה של פירוט הנכסים, המכונה פרטה, היא ליצור מעין נקודת אפס, שלאחריה ידרש האפוטרופוס לדווח על כל ההוצאות וההכנסות של אותו אדם, כך שניתן יהיה לפקח אחר הפעולות שהוא עושה עבורו.
כאשר האדם שלו מונה אפוטרופוס אינו בן משפחה, חשיפה מעין זו מתבקשת לצרכי הפעלת פיקוח. לעומת זאת, כשמדובר במינוי אפוטופוס בין בני זוג, גם אם הכל "כשר", הרי שהפירוט הזה הוא לא תמיד נוח בשל הפגיעה בפרטיות של האדם המטופל ובאפוטרופוס עצמו כאחד.

מיופה הכח אינו רשאי לנהוג ככל העולה על רוחו. פעולות משמעותיות ברכושו של האדם הממנה מחוייבת אישור בית המשפט

3. הגשת דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי

בהמשך לפרטה, חובה נוספת שחלה על האפוטרופוס היא להגיש מדי שנה לאפוטרופוס הכללי דו"ח על ההכנסות וההוצאות של האדם שעל שלומו הוא מופקד. דו"ח זה צריך להתבסס על קבלות וחשבוניות שנאספו בקפידה על ידי האפוטרופוס, כדי לשלול את החשש שיוציא כספים מיותרים או ימעל בכספים, חס וחלילה. חובת הגשת הדוחות כוללת לא מעט התעסקות, שעלולה להכביד על האפוטרופוס ומצריכה השקעה של זמן ואנרגיה.
מיופה הכח לעומת זאת, יחויב באלה רק אם הממנה ביקש זאת בהנחיותיו. הפטור מהפיקוח משחרר את מיופה הכח ממטלה בירוקרטית סזיפית. עם זאת, מיופה הכח אינו רשאי לנהוג ככל העולה על רוחו. פעולות משמעותיות ברכושו של האדם הממנה מחוייבת אישור בית המשפט כדרישת החוק בסעיף 32ו (ד).

יכול לקרות מצב שבו אותו אדם איננו יכול ללכת פיזית לבנק, לחברת הביטוח או לכל מוסד אחר ולממש את הזכויות המגיעות לו וייפוי הכח המתמשך ישמש ככלי המוכר בידי המוסדות לצורך מימוש הזכויות 

4. אופציה שלא מתאימה לאדם צלול עם בעיית נגישות

חשוב לזכור, יפוי הכח המתמשך יכול להוות, בפן הרכושי, כלי ליצוגו של האדם הסובל מקשיי נגישות וזאת על פי דיני השליחות הרגילים. כך יכול לקרות מצב שבו אותו אדם איננו יכול ללכת פיזית לבנק, לחברת הביטוח או לכל מוסד אחר ולממש את הזכויות המגיעות לו וייפוי הכח המתמשך ישמש ככלי המוכר בידי המוסדות לצורך מימוש הזכויות האמורות. יודגש, כי הפעלת הסעיף הנוגע לענייני רכוש אינה מחייבת אירוע מכונן בו מייפה הכח מאבד מכשירותו ו/או יכולתו לנהל את ענייניו. הפעלתו של סעיף זה אינה כרוכה בהודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף אלא הנה כאקט הסכמי בין הממנה למיופה הכח.

במקרים שבהם קיים מתח משפחתי רב ומערכות היחסים אינן תקינות, דווקא עדיף לחסות תחת המטריה של אפוטרופסות. זאת, מאחר שהמינוי נעשה בצו של בית המשפט, והאפוטרופוס עצמו זוכה לפיקוח צמוד

מתי אפוטרופסות כן עדיפה על ייפוי כוח מתמשך?

לא חסרות משפחות בהן מערכות היחסים רחוקות מלהיות תקינות, והיחסים בין בני המשפחה מלווים בחשדנות רבה. ייתכן שבמקרים שבהם קיים ממילא מתח משפחתי רב, דווקא עדיף לחסות תחת המטריה של אפוטרופסות. זאת, מאחר שהמינוי נעשה בצו של בית המשפט, והאפוטרופוס עצמו זוכה לפיקוח צמוד - מה שאולי לא יניח את דעתם של יתר בני המשפחה אך יספק חזקת תקינות לפעולותיו.
כך יוצא, שבמשפחות שבהן פוטנציאל הסכסוכים גדול, זוכה האפוטרופוס להגנה מסוימת בחסות המדינה, מאחר שמינוי הקבע כפוף לאישור בתסקיר מטעם הרווחה, פעולותיו של האפוטרופוס מפוקחות, והוא מגיש דו"חות שנתיים שמאושרים על ידי האפוטרופוס הכללי, מה שמקנה לפעולותיו גיבוי מסוים אל מול תלונות וטרוניות של צרי העין ושאר אינטרסנטים.

ייתכן כי במקרים בהם מרקם היחסים המשפחתיים טומן התנגשות צפוייה, גם אם מדובר במסגרת של ייפוי כח מתמשך, יש שהפיקוח והדיווח ישרתו את מיופה הכח לצורך מיתון פוטנציאל התלקחות היחסים במשפחה. גם אם אין מיופה כח פוטנציאלי בסביבה, אופציה נוספת הנה עריכת מסמך הבעת רצון אשר ישמש כמסמך מכונן ומכתיב דרך לאפוטרופוס ככל שידרש מינוי לעתיד לבוא.
לסיכום, לצורך עריכה של ייפוי כוח מתמשך לא צריך להזדרז יתר על המידה, אך יש לתת את הדעת כי למועד עריכתו של מסמך חשוב זה יש גם תאריך תפוגה. בדיוק כמו בעריכת צוואה, גם בנושא זה, תאריך התפוגה אינו ידוע ומשהגיע, אין להשיב את הגלגל לאחור. המתנה ממושכת מדי עלולה להביא לכך שהאדם המבקש לערוך את ייפוי הכוח יאבד את צלילותו, מה שלא יאפשר לו לממש את רצונו, ויחייב מינוי אפוטרופוס.
לסיכום, כפי שהסברנו, למינוי אפוטרופוס יש מספר חסרונות לעומת ייפוי כוח מתמשך, ובכלל זה אי מתן ביטוי לרצונו המלא של האדם נשוא האפוטרופסות, חובת דיווח מכבידה המוטלת על האפוטרופוס, והצגת מלוא נכסי האדם, שלא מסוגל לדאוג עוד לענייניו, שלא תמיד מתאימה לאפוטרופוס, במיוחד אם מדובר בבן או בבת זוגו. אין בכל האמור כדי לסמן עדיפות מוחלטת עבור כל מקרה נתון על נסיבותיו, אך בהחלט ראוי ונכון להתייעץ ולתכנן מסלול אשר יכול להכתיב את אופי ואיכות החיים היה ונופקד בידי אחרים.


* הכותב מתמחה, בין היתר, בייעוץ וניהול אסטרטגיה משפטית ארוכת טווח

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס ייפוי כח מינוי אפוטרופוס

קבע פגישה עם