zap group mishpati logo

מזונות ילדים ומדור: מה חדש, בעקבות "מהפכת המזונות"?

"מהפכת המזונות" שחולל ביהמ"ש העליון בבע"מ 919/15 (יולי 2017) משפיעה גם על דמי המדור ועל דמי אחזקת המדור שהאב מחויב לשלם. סקירה מקיפה

12.09.19
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
מזונות ילדים ומדור: מה חדש, בעקבות "מהפכת המזונות"?

כל זוג עם ילדים שמתגרש נחשף לסוגיה המורכבת והמסועפת של תשלומי מזונות. בעבר, הכלל היה ברור: החובה המוחלטת של תשלומי המזונות עבור כל ילד עד גיל 6 היתה מוטלת על האב. מגיל 6 עד גיל 15, החובה של האב לתשלום המזונות אינה מוחלטת, אלא קיימת חובה בסיסית לתשלום מזונות עבור הצרכים הבסיסיים (חינוך, בריאות, מדור, ביגוד, מזון וכו'). לגבי שאר ההוצאות, כגון: חוגים, חופשות, פעילויות בשעות הפנאי, מתנות ועוד - בוחנים את זמני השהות של הילדים אצל ההורים. מגיל 15 ואילך, מדובר במזונות מדין צדקה: כל התשלומים, מעבר לצרכים הבסיסיים, מתחלקים בין ההורים שווה בשווה, ללא קשר לזמני השהות של הילדים.

ילד יהודי יקבל מזונות על פי הדין היהודי, ילד מוסלמי על פי הדין המוסלמי, ילד נוצרי על פי הדין הנוצרי. ילד חסר דת או ילד בעל שתי דתות לא יקבל מזונות על פי הדין הדתי

האם נעשה שינוי בחוק הקובע את דמי המזונות?

החוק עצמו לא השתנה. סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט - 1959, קובע שאדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו לפי הוראות הדין האישי החל עליו. כלומר: ילד יהודי יקבל מזונות על פי הדין היהודי, ילד מוסלמי על פי הדין המוסלמי, ילד נוצרי על פי הדין הנוצרי. ילד חסר דת או ילד בעל שתי דתות לא יקבל מזונות על פי הדין הדתי. במקרה בו פוסקים מזונות לילד כזה, מתייחסים להכנסות שני הצדדים.

כאשר הילדים נמצאים במשמורת משותפת מעל גיל 6 וההכנסות של הצדדים זהות או דומות - כל אחד מהצדדים יישא בהוצאות הילדים כאשר הילדים אצלו (לא תהיה העברה של דמי מזונות)

ומה בנוגע לפסיקה?

השינוי בקביעת דמי המזונות בישראל התרחש למעשה דרך הפסיקה. בבע"מ 919/15 (פסיקה מיולי 2017) נקבע כי בתי המשפט יערכו חישוב של דמי המזונות, בהתייחס להכנסות שני ההורים, לגיל הילדים ולחלוקת זמני השהות של הילדים עם הוריהם. כך, למשל: נפסק כי כאשר הילדים נמצאים במשמורת משותפת מעל גיל 6 וההכנסות של הצדדים זהות או דומות - כל אחד מהצדדים יישא בהוצאות הילדים כאשר הילדים אצלו (לא תהיה העברה של דמי מזונות).

כיצד מחשבים את דמי המזונות?

עד לפסיקה בבע"מ 919/15, החישוב המוכר של דמי מזונות היה כדלקמן: ילד ראשון 1,350 שקלים, ילד שני 1,250 שקלים, ילד שלישי ואילך 1,050 שקלים. בחישוב זה, נלקח בחשבון שה"סיר" שמשמש את הילד הראשון משמש גם את השני והשלישי. המזונות כוללים כלכלה, ביגוד, הנעלה, טואלטיקה ותשלום עבור ביטוח משלים לקטין.

בקביעת גובה המזונות, בית המשפט עורך חישוב מדוקדק בהתאם להכנסות ההורים ולזמני השהות של הילדים עימם. במקרה שהכנסות ההורים שונות וזמני השהות שווים, בית המשפט יבצע איזון בין הצדדים

בעקבות פסק הדין: חלוקה שווה בין הצדדים

בית משפט העליון ראה את טובת הילדים לנגד עיניו. העליון ביקש ליצור מצב שבו לילדים יהיו שני הורים מתפקדים, במצב כלכלי סביר. בית המשפט אינו רוצה שהילדים יגיעו למצב שבו לשני ההורים "חסר" ו"אין". כך, אף אחד מההורים אינו הורה מיטבי. השאיפה המובילה את בית המשפט היא שכל הורה יוכל לכלכל את עצמו בכבוד. הורה שמסוגל להחזיק את עצמו מבחינה כלכלית, ייטיב עם הילדים.
לכן, כיום, בקביעת גובה המזונות, בית המשפט עורך חישוב מדוקדק בהתאם להכנסות ההורים ולזמני השהות של הילדים עם ההורים. במקרה שהכנסות ההורים שונות וזמני השהות שווים, בית המשפט יבצע איזון בין הצדדים, בהתחשב בגובה ההפרשים במשכורות ובהוצאות המחיה על הילדים.

מאחר שלפי חזקת הגיל הרך, ילד עד גיל 6 מתגורר באופן עיקרי אצל האם. לכן, גם כאשר ההכנסות שוות, ייפסקו לאם מזונות על כל ילד עד גיל 6, כדי שתוכל לכלכל אותו

מתי בית משפט יפסוק מזונות לטובת האם?

במקרה שיש ילדים מתחת לגיל 6, מאחר שלפי חזקת הגיל הרך, ילד עד גיל 6 מתגורר באופן עיקרי אצל האם. לכן, גם כאשר ההכנסות שוות, ייפסקו לאם מזונות על כל ילד עד גיל 6, כדי שתוכל לכלכל אותו.
עבור ילדים מעל גיל 6 במשמורת משותפת, נהוג להפחית 25%-50% מהוצאות המזונות, אם ההכנסות של הצדדים שוות. בדרך כלל, אין הפחתה על מדור.

דמי מדור הם רכיב נוסף בתשלום המזונות, המיועד אך ורק לטובת מגורי הצדדים. הורה שאינו ההורה המשמורן ישלם דמי מדור ואחזקת מדור של קטינים המתגוררים עם הורה משמורן

מהם דמי מדור ואחזקת מדור וכיצד הם מחושבים?

דמי מדור הם רכיב נוסף בתשלום המזונות, המיועד אך ורק לטובת מגורי הצדדים. המדור נקבע בהתאם להורה משמורן. כיצד מחושבים דמי מדור? הורה שאינו ההורה המשמורן ישלם דמי מדור ואחזקת מדור של קטינים המתגוררים עם הורה משמורן באופן הבא:

ילד אחד - 30% משכר הדירה;
שני ילדים - 40% משכר הדירה;
3 ילדים (או יותר) - 50% משכר הדירה.

כל הוצאות הבריאות והחינוך: בית הספר, חוגים - לפחות חוג אחד, קיטנה, שיעורים פרטיים בהמלצת מחנך והבריאות, מתחלקות בין הצדדים אך לאו דווקא באופן שווה. יחס החלוקה משתנה בין המקרים השונים

מה ההבדל בין חישוב דמי מדור ואחזקת מדור לאחר הפסיקה?

בעקבות בע"מ 919/15, כיום יש הבדל גדול בין מדור (משכנתא, שכירות) לבין הוצאות אחזקת מדור (חשמל, גז, ארנונה, ועד בית וכו'). ההבדל ניתן להסבר באמצעות הדוגמה הבאה: אם אשה עברה להתגורר עם ילדיה הקטינים אצל הוריה, הרי אין לה הוצאות מדור, אלא רק הוצאה על אחזקת מדור, מאחר שהיא אינה משלמת שכר דירה. במצב זה, הוריי האמא אינם צריכים לשאת גם בעול הוצאות אחזקת המדור. לכן, בחלק מהפסיקה של מזונות זמניים, נראה הוצאות על אחזקת מדור. מעבר לכך, כל הוצאות החינוך (בית הספר, חוגים - לפחות חוג אחד, קיטנה, שיעורים פרטיים בהמלצת מחנך וכו') והבריאות, מתחלקות בין הצדדים (לאו דווקא באופן שווה). יחס החלוקה עשוי להשתנות בין המקרים השונים.

מזונות ילדים ומדור: מה חדש, בעקבות "מהפכת המזונות"?(1)

לסיכום: החל מפסק הדין בבע"מ 919/15 (יולי 2017) חל שינוי מהותי בעניין תשלומי המזונות. בעקבות הפסיקה, דמי המזונות ישולמו באופן שווה על ידי שני ההורים, בהתאם למגורי הילדים ולהכנסות הצדדים. הפסיקה החדשה מייחדת כל מקרה לגופו, ושואפת להגיע למצב ששני ההורים נמצאים במצב כלכלי סביר, בעלי מסוגלות לגדל את ילדיהם בצורה המיטבית.

* עו"ד אלון עובדיה מתמחה בדיני משפחה ובפשיטת רגל 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים