נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מירושה ועד הגנה מפינוי: זכויות של ידועים בציבור שלא הכרתם

בשנים האחרונות עוגנו בספר החוקים זכויות רבות של ידועים בציבור המשוות את מעמדם לזה של זוגות נשואים מבחינות רבות. הנה כמה דוגמאות בולטות

מאת: עו"ד נורית דגן| | 4
מירושה ועד הגנה מפינוי: זכויות של ידועים בציבור שלא הכרתם

גם בשנת 2019 זוגות רבים במדינת ישראל אינם יכולים להתחתן בה, על פי חוקי המדינה שמחילים את הדין הדתי. כאלה הם למשל זוגות חסרי דת, זוגות מעורבים מדתות שונות, זוגות חד-מיניים, פסולי חיתון ועוד.
הפתרון לזוגות אלה, בהנחה שמערכת היחסים ביניהם דומה לזו שבין בני זוג נשואים, היא הגדרתם כידועים בציבור. הגדרה זו מאפשרת להעניק להם חלק גדול מהזכויות שניתנות לבני זוג נשואים.
בשנים האחרונות עוגנו בספר החוקים זכויות רבות של ידועים בציבור המשוות את מעמדם לזה של זוגות נשואים מבחינות רבות. בשורות הקרובות נבקש להציג כמה מזכויות אלה, שאולי קצת פחות מוכרות לציבור הרחב.
יודגש, כי אין מדובר ברשימה ממצה, וכי קיימות זכויות רבות נוספות של ידועים בציבור, שקצרה היריעה מלהכיל.

כאשר אחד מבני הזוג הידועים בציבור רוצה לקבוע מי יירש אותו ובאיזה אופן, כדאי שיערוך צוואה, שתקבע למי יעבור רכושו לאחר מותו

ירושה: הזכות לרשת כמו בני זוג נשואים

המקור: סעיף 55 לחוק הירושה

על פי חוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור יורשים אחד את השני כאילו היו נשואים זה לזה בתנאי שאך אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר בשעת המוות. כאשר אחד מבני הזוג הידועים בציבור רוצה לקבוע מי יירש אותו ובאיזה אופן, כדאי שיערוך צוואה, שתקבע למי יעבור רכושו לאחר מותו. ידועה בציבור הרוצה לממש את זכותה לרשת את בן זוגה לאחר פטירתו צריכה להגיש בקשה לצו ירושה. בהיעדר צוואה ובהיעדר הסכם לחיים משותפים עם בן הזוג המנוח, עליה להגיש תביעה לבית המשפט כדי שיכריז על מעמדה כידועה בציבור.

על פי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, כל קשר זוגי בהגדרתו, כולל כזה של ידועים בציבור, נכנס למסגרת הרחבה של בית המשפט למשפחה. לפיכך, כל סכסוך בין ידועים בציבור, שנובע מהקשר ביניהם בתקופה שהיו בני זוג, מאפשר הגשת תובענה בבית משפט זה

התדיינות משפטית: זכות להישמע בבית המשפט למשפחה

המקור: חוק בתי המשפט לענייני משפחה

על פי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, כל קשר זוגי בהגדרתו, כולל כזה של ידועים בציבור, נכנס למסגרת הרחבה של בית המשפט למשפחה. לפיכך, כל סכסוך בין ידועים בציבור, שנובע מהקשר ביניהם בתקופה שהיו בני זוג, מאפשר הגשת תובענה בבית משפט זה. נוסף על כך, יכולים ידועים בציבור לאשר בבית המשפט לענייני משפחה הסכם ביניהם, כך שיינתן לו תוקף של פסק דין.

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה קובע תגמולים לבני משפחתו של מי שנהרג במסגרת שירות הצבאי. החוק מכניס להגדרת בן משפחה של חייל שנספה במערכת גם ידועים בציבור

משפחות שכולות: זכות לתגמול על בן משפחה שנפל בקרב

המקור: חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה קובע תגמולים לבני משפחתו של מי שנהרג במסגרת שירות הצבאי. החוק מכניס להגדרת בן משפחה של חייל שנספה במערכת גם ידועים בציבור. כך מי שהיתה ידועה בציבור ביום מותו של החייל שנספה זכאית לאותם תגמולים כמו אשתו החוקית, כל עוד לא נישאה לאחר.

על פי חוק הגנת הדייר, בן הזוג של הדייר המוגן שנפטר יהיה לדייר, אם השניים היו בני זוג לפחות 6 חודשים לפני פטירת הדייר והתגוררו יחד

הגנת הדייר: חסינות מפינוי לידוע בציבור של דייר מוגן שנפטר

המקור: חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר מקנה הגנה לידוע בציבור של דייר מוגן שנפטר מפני תביעה לפינוי מושכר, וזאת בהתמלא התנאים הדרושים בחוק ובפסיקה. על פי חוק הגנת הדייר, בן הזוג של הדייר המוגן שנפטר יהיה לדייר, אם השניים היו בני זוג לפחות 6 חודשים לפני פטירת הדייר והתגוררו יחד.

ההגדרה של בן זוג בפקודת הנזיקין הורחבה גם לידועים בציבור, ונקבע כי כאשר ידועה בציבור תלויה במנוח, חיה עמו ומנהלת איתו משק בית משותף, היא תהיה זכאית לזכויות בדומה לאשה נשואה, וחלקה כתלויה במנוח לא ייגרע


נזקי גוף: גם ידועים בציבור זכאים לפיצוי כתלויים

המקור: פקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין מגדירה, בין היתר, את הזכות לפיצויים של "תלויים" (בן זוגו, הוריו וילדיו של מי שמת כתוצאה מעוולה כלשהי, ואילולא מת היה זכאי לפיצויים בגין חבלות הגוף שגרמה לו אותה עוולה). במסגרת זאת, ההגדרה של בן זוג בפקודת הנזיקין הורחבה גם לידועים בציבור, ונקבע כי כאשר ידועה בציבור תלויה במנוח, חיה עמו ומנהלת איתו משק בית משותף, היא תהיה זכאית לזכויות בדומה לאשה נשואה, וחלקה כתלויה במנוח לא ייגרע.

על בני זוג המבקשים הכרה כידועים בציבור למלא "שאלון לקביעת מעמד כידועים בציבור". אל טופס זה יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג. כל זאת בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הסף: הוא תושב ישראל ותשלומי הביטוח הלאומי משולמים על ידו כסדרם

ביטוח לאומי: ידועים בציבור זכאים לאותן זכויות וחובות כמו נשואים

המקור: חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי מכיר במעמד של ידועים בציבור בדומה למעמד של בני זוג נשואים לעניין הזכויות והחובות שלהם. הגדרת אשה בחוק כוללת גם ידועה בציבור אשר מתגוררת עם בן זוגה. יצוין, כי הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו מין כידועים בציבור, וזאת בעקבות פסק דין משנת 2004 שהגישה האגודה לזכויות האזרח כנגד הביטוח הלאומי בשל סירובו לשלם גמלת שארים לבן זוגו של הנפטר.
על בני זוג המבקשים הכרה כידועים בציבור למלא "שאלון לקביעת מעמד כידועים בציבור". אל טופס זה יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג. כל זאת בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הסף: הוא תושב ישראל ותשלומי הביטוח הלאומי משולמים על ידו כסדרם.
הביטוח הלאומי יאשר מעמד של ידועים בציבור, אם בני הזוג אכן מקיימים חיי משפחה ומשק בית משותף ומערכת יחסים אינטימית.
חשוב שידועים בציבור יסדירו את מעמדם מול הביטוח לאומי ללא דיחוי, שכן מעמד זה עשוי להשפיע על תשלומי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות, וכן על הזכאות לקצבאות השונות המגיעות לבני הזוג כתוצאה ממעמד זה (מזונות, הבטחת הכנסה, קצבת שארים, קצבת זקנה ועוד).
לעיתים הביטוח הלאומי יוזם בעצמו בדיקת מעמד לידועים בציבור, כאשר יש בידו מידע לגבי בני זוג החיים יחד, ואלה לא פנו אל הביטוח הלאומי להסדיר את מעמדם. אי דיווח לביטוח הלאומי יכול לגרום לפגיעה בזכויות בני הזוג או לחילופין לגרום לצבירת חובות לביטוח הלאומי.

לסיכום, בשנים האחרונות עוגנו בספר החוקים זכויות רבות של ידועים בציבור המשוות את מעמדם לזה של זוגות נשואים מבחינות רבות - למשל, מבחינת ירושה, זכאות להגנה מפינוי של דייר מוגן, זכאות לתגמול על בן משפחה שנפל בקרב ועוד.
אם הינכם ידועים בציבור, כדאי שתבדקו היטב את הזכויות המגיעות לכם, ולא תשכחו גם את החובות כדי שלא תהיה לכם הפתעה לא נעימה.

* הכותבת מתמחה בדיני משפחה וירושה

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה בית המשפט לענייני משפחה ידועים בציבור

קבע פגישה עם