נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: תכנון מבורך מראש

הבריאות טובה והכל מתנהל "על מי מנוחות"? דווקא במצב זה, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך, המאפשר מתן הוראות מקדימות במגוון תחומים. כך, תמנעו סכסוכים משפחתיים ומינוי אפוטרופוס חיצוני

מאת: עו"ד דנית לוי קופרמן | | 3
ייפוי כוח מתמשך: תכנון מבורך מראש

החל משנת 2017, כל אדם בישראל יכול לתכנן את עתידו ולבחור כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים. זאת, בזכות כלי משפטי חדשני הנקרא "ייפוי כוח מתמשך", בו נעסוק במאמר זה.

מינוי ייפוי כוח מתמשך "חוסך" התנהלות סבוכה ומייגעת מול האפוטרופוס הכללי. כאמור, החלופה לייפוי כוח מתמשך היא מינוי אפוטרופוס

מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך?

מינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש כרוך בהליך ארוך ומורכב, המתנהל בבית המשפט, במהלכו נעשה ניסיון "לנחש" כיצד אדם היה רוצה לנהל את חייו, על ידי מי וכיצד. אפוטרופוס חייב בהגשת דו"חות תכופים ומפורטים לאפוטרופוס הכללי, כמו גם את אישורו של האפוטרופוס בחלק מהעניינים. דבר המקשה על ניהול חייו של האדם עבורו מונה האפוטרופוס. לעומתו, ייפוי כוח מתמשך מאפשר מתן הנחיות ספציפיות ומדויקות, לגבי השאלה כיצד ינוהלו החיים בהיבטים שונים, לרבות רכוש וגוף. כל זאת מראש, כבר עכשיו, בשלב בו קיימת יכולת ומסוגלות לקבלת החלטות ולביצוע פעולות. 

מדובר במסמך משפטי המאפשר למנות אדם (או מספר אנשים) שיהיה אחראי על הטיפול במייפה הכוח (הממנה) במקרה שייקלע למצב שהוא אינו מבין ואינו יכול לנהל את ענייניו. ניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות והנחיות לעתיד, בענייני גוף או בענייני רכוש. מינוי ייפוי כוח מתמשך "חוסך" התנהלות סבוכה ומייגעת מול האפוטרופוס הכללי. כאמור, החלופה לייפוי כוח מתמשך היא מינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי יעיל וחשוב ולא בכדי הוצפו משרדי האפוטרופוס הכללי בשנה האחרונה באלפי מסמכי ייפוי כוח מתמשך

האם לא די בביטוח סיעודי ובביטוח אובדן כושר עבודה?

לא מדובר בכלים משפטיים סותרים, אלא בכלים חיוניים שחשיבותם "מצטברת". ייפוי כוח מתמשך הוא כלי יעיל וחשוב, לא פחות מביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, פנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה וכו'. אכן, לא בכדי, משרדי האפוטרופוס הכללי הוצפו בשנה האחרונה באלפי מסמכי ייפוי כוח מתמשך.

יש להחליט מהו היקף ייפוי הכוח - האם יהיה בענייני רכוש בלבד, בנוגע לקבלת החלטות וביצוע פעולות הקשורות בכספים, בעניינים רפואיים או בעניינים אישיים?

כיצד יש לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לפי סעיף 32יד לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. כלומר, אין אפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי, ללא נוכחות עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת בעניין.

לפני החתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש להחליט מהו היקף ייפוי הכוח; האם ייפוי הכוח יהיה בענייני רכוש בלבד, כלומר בנוגע לקבלת החלטות וביצוע פעולות הקשורות בכספים, בנכסים ובהתחייבויות? בעניינים רפואיים - מתן הסכמה או קבלת החלטה בדבר טיפול רפואי? או בעניינים אישיים - דאגה לרווחת הממנה, סיפוק צרכים יומיומיים, הסדרת תעסוקה, לימודים או שיקום. לאחר החלטה בנוגע להיקף ייפוי הכוח, יש להחליט בנוגע למקרים הייחודיים שיוחרגו מתוך ייפוי הכוח. כמובן, יש לציין זאת בפני עורך הדין.

האם אין חשש לסכסוכים משפטיים סביב ייפוי כוח מתמשך?

כאמור, היתרון המשמעותי של ייפוי הכוח מתמשך טמון ביכולת לבחור את מיופה הכוח לפני שמתרחש אירוע המצריך את הפעלת ייפוי הכוח וביכולת למתן הנחיות מפורטות. כך, קשה להעלות טענות נגד ייפוי הכוח המתמשך ולהיגרר להליך משפטי.

במקרה שמדובר בשינוי של הנחייה מהותית כגון החלפת מיופה הכוח באדם אחר, יש לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור אותו הליך, כמו בפעם הראשונה

האם ניתן לשנות את ייפוי הכוח המתמשך לאחר הגשתו לאפוטרופוס?

במקרה שמדובר בשינוי של הנחייה מהותית, כגון החלפת מיופה הכוח באדם אחר, יש לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך, ולעבור את אותו הליך, כמו בפעם הראשונה. לעומת זאת, אם במהלך הזמן חל שינוי בפרטים "טכניים" (למשל: בפרטי ההתקשרות) ניתן למלא טופס "עדכון פרטים" ולשלוח אותו לאפוטרופוס הכללי.

ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק בכפוף למתן חוות דעת מומחה שיקבע זאת, או לאחר התרחשות אירוע מסוים (למשל, אשפוז פסיכיאטרי)

מי קובע מתי מייפה הכוח הופך להיות "לא כשיר" ומתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף אם וכאשר הממנה אינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים או ענייני רכוש, כולם או חלקם). זאת, בהתאם לתנאים שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך. כך, לדוגמא: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק בכפוף למתן חוות דעת מומחה שיקבע זאת, או לאחר התרחשות אירוע מסוים (למשל: אשפוז פסיכיאטרי).

חשוב להדגיש כי החוק אינו מאפשר לממנה לקבוע תנאים לתוקפו של ייפוי הכוח, התלויים רק בשיקול דעתו של מיופה הכוח. זאת, כדי להגן מניצול לרעה של כוחו של מיופה הכוח, בשלב המשמעותי שבו ההבנה והיכולת של הממנה עלולים להיות מופחתים. הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב לממנה, היכולים להעיד על סמך היכרותם עם הממנה כי הגיע שלב שבו הוא אינו "מבין בדבר".

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור, וכי הוא קיים את חובות היידוע.
מסירת ההצהרה האמורה היא תנאי לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי אישור למיופה הכוח כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו מראש, בעניינים רפואיים, רכושיים ואישיים, בעודו צלול. ייפוי כוח מתמשך מייתר מינוי אפוטרופוס בידי בית המשפט.

* משרד עו"ד דנית לוי קופרמן עוסק בדיני משפחה, גירושין, ירושה ומקרקעין

ליצירת קשר עם עו"ד דנית קופרמן - דיני משפחה וגירושין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד דנית לוי קופרמן

קבע פגישה עם
עו"ד דנית לוי קופרמן

עו"ד דנית קופרמן בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר ראשון במנהל עסקים (B.A) מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה. כיום היא מנהלת...

לפרופיל המלא