נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ערעור פלילי: כל מה שחשוב לדעת

הורשעתם בפלילים ואתם מרגישים שנעשה לכם עוול בעצם ההרשעה או שלדעתכם העונש שקיבלתם חמור מדי? במרבית המקרים אתם רשאים להגיש ערעור. מהם השיקולים המרכזיים במסגרת הגשת ערעור? סקירה מיוחדת

מאת: עו"ד נדב גרינולד | | 4
ערעור פלילי: כל מה שחשוב לדעת

ערעור הוא הליך משפטי הקיים גם במשפט האזרחי וגם במשפט הפלילי, במסגרתו צדדים להליך יכולים לערער על החלטת הערכאה הנמוכה. ערעור פלילי כרוך בהיבטים שונים ומגוונים, שחשוב להבין לפני קבלת החלטה האם כדאי לערער. בכך נעסוק בהרחבה במאמר זה.

מהו "ערעור פלילי"?

למעשה, משפט פלילי מתחיל עם הגשת כתב אישום, ממשיך בניהול משפט פלילי, הכולל מספר שלבים ומסתיים בפסק דין (הקובע אם הנאשם אשם או זכאי) וגזר דין (בו נקבע מהו העונש שיושת על הנאשם, במקרה שנמצא אשם). ניתן לערער בערעור פלילי הן על עצם ההרשעה והן על חומרת העונש.

הערעור מוגש לבית משפט בערכאה גבוהה יותר מהערכאה בה התנהל ההליך הראשוני. למשל, מבית משפט השלום למחוזי או מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון

מה כולל ערעור פלילי? מי יכול להגיש את הערעור?

ערעור על החלטת בית המשפט עשוי להיות מוגש הן על ידי התביעה והן על ידי ההגנה. התביעה מערערת על זיכוי ו/או עונש קל מדי; וההגנה מערערת על הרשעה ו/או עונש כבד מדי. על הצד המערער להגיש טיעוניו בכתב, תוך 45 ימים, מיום פסק הדין. הערעור מוגש לבית משפט בערכאה גבוהה יותר, מהערכאה בה התנהל ההליך הראשוני. למשל, מבית משפט השלום למחוזי או מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון.

לנאשם בבית המשפט המחוזי הזכות לערער על הרשעתו או על העונש שניתן לו לבית המשפט העליון, ואין הוא צריך לבקש רשות מבית המשפט

בפני כמה ערכאות ניתן לערער?

נאשם בבית משפט השלום יכול להגיש ערעור פלילי פעמיים, אך קיים הבדל מהותי בין שתי הפעמים. בפעם הראשונה, מדובר ב"ערעור בזכות" לבית המשפט המחוזי; ואילו בפעם השנייה, מדובר ב"ערעור ברשות" לבית המשפט העליון. ערעור בזכות מתאר את זכותו של כל נאשם לערער בפעם הראשונה על החלטה שיפוטית, שניתנה בעניינו במסגרת הליך פלילי.

אם הנאשם מעוניין לערער פעם נוספת, זהו ערעור ברשות. כלומר, הנאשם צריך להגיש בקשת רשות ערעור. רשות הערעור ניתנת (או אינה ניתנת) על ידי בית המשפט שלערעור. לנאשם בבית המשפט המחוזי הזכות לערער על הרשעתו או על העונש שניתן לו לבית המשפט העליון, ואין הוא צריך לבקש רשות מבית המשפט.

בית המשפט העליון יידרש לדון בערעור פלילי כערעור שני, רק כשהערעור נסוב סביב שאלה משפטית חשובה, או כשהערעור נסוב על טעות מהותית, שנטען כי נפלה בהחלטת בית המשפט

לאיזה בית משפט מוגש ערעור פלילי?

ערעור פלילי תמיד יוגש לבית משפט בערכאה "גבוהה" יותר. ערעור בזכות על החלטת בית משפט שלום יוגש לבית משפט מחוזי ולאחר מכן ייתכן ערעור ברשות לבית המשפט העליון. ערעור בזכות על החלטת בית משפט מחוזי (במקרה שבית המשפט המחוזי היה הערכאה הראשונה שדנה בתיק) יוגש לבית המשפט העליון.

מתי ניתנת רשות לערער?

בקשת רשות ערעור ניתנת במשורה, במקרים חריגים בלבד. להבדיל מערעור בפעם הראשונה (ערעור בזכות), רשות ערעור תינתן רק במקרים חריגים וייחודיים. הכלל הוא שבית המשפט העליון יידרש לדון בערעור פלילי כערעור שני, רק כשהערעור נסוב סביב שאלה משפטית חשובה, או כשהערעור נסוב על טעות מהותית, שנטען כי נפלה בהחלטת בית המשפט קמא.

שלושה שופטים, שיבחנו את טיעוני הערעור בכתב, יקשיבו לטיעוני הצדדים, שיושמעו בפניהם בעל פה. לאחר הדיון (או כבר במעמד הדיון) תינתן החלטת בית המשפט

מה צפוי בפועל, עם הגשת ערעור פלילי?

הערעור הפלילי מוגש בכתב לערכאת הערעור, שתזמן את הצדדים לדיון בערעור, בו ידונו שלושה שופטים, שיבחנו את טיעוני הערעור בכתב ויקשיבו לטיעוני הצדדים, שיושמעו בפניהם בעל פה.
לאחר הדיון (או כבר במעמד הדיון) תינתן החלטת בית המשפט. ההחלטה עשויה להיות אחת מההחלטות הבאות:

• קבלת הערעור - במלואו או בחלקו - שינוי פסק הדין;

• דחיית הערעור;

• החזרת התיק לבית משפט קמא לשמיעה חוזרת ובחינה מחודשת של הדברים;

• מתן כל החלטה אחרת, כאילו ערכאות הערעור היא הערכאה הראשונה;

• הרשעת הנאשם בעבירה שונה מזו שהורשע בה בבית משפט קמא, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.

אם נראה כי קיים סיכוי לקבלת הערעור, אזי רצוי לממש זכות חשובה זו ולהגיש ערעור. יודגש כי לערכאת הערעור אין סמכות להחמיר את עונשו של נאשם שהגיש ערעור על חומרת עונשו

האם כדאי להגיש ערעור פלילי?

לא ניתן להשיב על שאלה זו באופן חד משמעי, גורף ואחיד, מאחר שיש לבחון כל מקרה לגופו. כשנאשם שהורשע בפלילים שוקל האם להגיש ערעור על עצם הרשעתו ו/או על חומרת העונש שהושת עליו, הוא חייב לבחון את נסיבות העניין ולהפעיל שיקולים רלוונטיים. ניתן לעשות זאת רק בעזרת עורך דין פלילי בעל ידע, מיומנויות וניסיון משמעותי בתחום.

מהם השיקולים הרלוונטיים שיש לקחת בחשבון בבחינת כדאיות הגשת ערעור פלילי? בראש ובראשונה, יש לבחון את סיכויי הערעור להתקבל. אם נראה כי קיים סיכוי לקבלת הערעור, אזי רצוי לממש זכות חשובה זו ולהגיש ערעור. יודגש כי לערכאת הערעור אין סמכות להחמיר את עונשו של נאשם שהגיש ערעור על חומרת עונשו (יש לערכאת הערעור סמכות להחמיר במקרה שהוגש ערעור ע"י המאשימה, מדינת ישראל).

כשסיכויי הערעור נמוכים מלכתחילה, ייתכן שבית המשפט לא יסכים לבקשה לדחות את ריצוי העונש - בקשה עצמאית, הנלווית לרוב לערעור ומכונה "עיכוב ביצוע"

מהם הסיכונים הכרוכים בהגשת ערעור פלילי?

הגשת ערעור פלילי מחייבת השקעת משאבים כלכליים, משאבי זמן ומשאבים רגשיים. יש לקחת זאת בחשבון מראש. בנוסף, כשסיכויי הערעור נמוכים מלכתחילה, ייתכן שבית המשפט שלערעור לא יסכים לבקשה לדחות את ריצוי העונש (בקשה עצמאית, הנלווית לרוב לערעור ומכונה "עיכוב ביצוע"). במצב זה, הערעור עלול למעשה להתייתר או לאבד משמעותית מחשיבותו.

סיכון נוסף שיש לקחת בחשבון, בעת הגשת ערעור פלילי על חומרת העונש, קשור לתגובת התביעה: יש הטוענים כי התביעה עלולה להגיש ערעור בעצמה, בעקבות ערעור הנאשם. כך, עצם הגשת הערעור הפלילי ע"י הנאשם עלולה להוביל דווקא להחמרת עונשו, באופן עקיף, בעקבות ערעור התביעה. לעיתים, אם הסניגור סבור, כי מדובר בעונש סביר או עונש קל, הוא עשוי להמליץ לנאשם להשאיר את פסק הדין על כנו, מבלי לערער.

ערעור על פסק דין הכולל מסקנות לוגיות, היקשים, עובדות שנשענו על ראיות בלתי מהימנות וכו' הוא ערעור "חזק"

כיצד ניתן לדעת מהם סיכוייו של ערעור פלילי להתקבל?

על שאלה זו יוכל להשיב באופן מושכל ונבון רק עורך דין פלילי, לאחר שבחן היטב את מכלול ההיבטים הקשורים לתיק הספציפי. באופן כללי, ניתן להגדיר מספר קריטריונים העשויים להתאים לערעורים פליליים רבים, בעזרתם ניתן לבחון את סיכויי הערעור הפלילי להתקבל.

בין הקריטריונים הללו, בולטים הקריטריונים הבאים:

• ערעור על גזר דין נחשב בעל סיכוי גבוה יותר להתקבל, בהשוואה לערעור על הכרעת דין;

• ערעור העוסק בשאלות משפטיות ולא בעובדות, סיכוייו להתקבל גבוהים יותר;

• ערעור שעיקריו ראיות חדשות שלא הוצגו בערכאה קודמת, בשל מניעה "מוצדקת" - עשוי בסבירות גבוהה להתקבל;

• ערעור על פסק דין הכולל מסקנות לוגיות, היקשים, עובדות שנשענו על ראיות בלתי מהימנות וכו' הוא ערעור "חזק".

• ערעור על גזר דין המנוגד לכאורה להלכה משפטית - קרוב לוודאי יתקבל.

• ערעור על עונש חריג שלא נהוג להטיל במקרים דומים - צפוי להתקבל;

• ערעור הנוגע לממצאים עובדתיים, ראיות מדעיות ומהימנות עדים - סיכוייו להתקבל נמוכים.

לסיכום: חשוב להכיר את הליך הערעור הפלילי ולהיוועץ מראש בסניגור, לפני החלטה על הגשת הערעור. לא מומלץ להגיש ערעור "בכל מחיר". חיוני לבחון שיקולים בעד ונגד בכל מקרה ומקרה, טרם הגשת ערעור.

* עו"ד נדב גרינולד הוא סניגור, העוסק במשפט פלילי, המייצג את לקוחותיו בהליכים פליליים מתחילתם ועד סופם.

* סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי. 

ליצירת קשר עם עו"ד נדב גרינולד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ערעור פלילי הליך פלילי הגשת ערעור גזר-דין
עו"ד נדב גרינולד

קבע פגישה עם
עו"ד נדב גרינולד

עו"ד נדב גרינולד בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ותואר שני במשפטים (LL.M.) מטעם אוניברסיטת חיפה. הוא הינו סנגור, שעוסק במשפט...

לפרופיל המלא