נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בחדרי חקירות – כל הסיבות להתייעץ עם עורך דין לפני חקירה משטרתית

בין אם זומנתם לחקירת משטרה כחשודים בביצוע עבירה או כעדים לצורך מתן עדות, חשוב שתדעו: התייעצות עם עורך דין תבהיר לכם מהן זכויות הנחקר, תכין אתכם למעמד ותחשוף בפניכם את החוקים הכתובים וגם אלה שלא כתובים בחדרי החקירות

מאת: עו"ד אלי יצחק | | 4
בחדרי חקירות – כל הסיבות להתייעץ עם עורך דין לפני חקירה משטרתית

אם זומנת לחקירת משטרה מכל סיבה שהיא, בין אם זה כחשוד בביצוע עבירה או כעד לצורך מתן עדות, חשוב שתדע שהתנהלותך במהלך החקירה וכל מה שתאמר בה יכולים לקבוע את עתידך.

התרחישים במהלך החקירה יכולים להשתנות במהירות, כך שגם אם אתה בטוח שאין לך כל קשר לתיק ואתה נחקר כעד בלבד, במהלך החקירה ובעקבות עדותך, חוקר רשאי להחליט שמעמדך השתנה ולהמשיך את החקירה שלך כחשוד, כיוון שהפללת את עצמך.

התייעצות עם עורך דין לפני החקירה תעזור לך לדעת מהן זכויותיך, להתמודד עם תהליך לא מוכר, לדעת לקראת מה אתה הולך ומהם החוקים הכתובים וגם אלה שלא כתובים כשאתה נמצא בחדרי החקירות של המשטרה.

כאשר אדם מוזמן לחקירה כחשוד, הוא בדרך כלל לא יודע על מה הוא נחקר כדי שלא ישבש את החקירה, לא יעלים ראיות ולא יתאם גרסאות

באילו מקרים מזמנים לחקירת משטרה?

יש שתי אפשרויות לזמן לחקירה במשטרה: כעד וכחשוד. כאשר אדם מוזמן לחקירה כחשוד הוא בדרך כלל לא יודע על מה הוא נחקר כדי שלא ישבש את החקירה, לא יעלים ראיות ולא יתאם גרסאות.

במקרה של חקירה כעד, החקירה יכולה להיות חקירה פתוחה, בה הוא נדרש לתת עדות על מקרה או פשע מסוים. חקירה פתוחה יכולה להפוך לחקירה סגורה באזהרה, אם החוקר מתרשם שהעד מעורב במקרה, כתוצאה מדברים שמסר או מראיות שעולות בתיק.

בפרשת החשד לאונס הצעירה בקפריסין, אחד הצעירים נחקר כעד וברגע שבעדותו הוברר כי נכח בזירת האירוע, החקירה שלו עברה מיידית מחקירה פתוחה לחקירה באזהרה

מה חשוב לדעת לפני שמגיעים לחקירה?

לעדות הראשונית יש משמעות רבה. חשוב לדעת שלכל דבר שאדם אומר בחקירה יש משמעות גדולה ואין הזדמנות שנייה לתקן רושם ראשוני. בדומה לתביעה לחברת ביטוח בגין נזק פיזי, הרי שיפנו  למסמך הרפואי הראשון שמולא מיד לאחר התאונה - משום שיש בו אותנטיות.

כאשר מדובר בחקירת עדות פתוחה והעד מוסר דברים שמפלילים אותו, החוקר עשוי לעבור לחקירה באזהרה והעד ייחקר כחשוד. לדוגמה, בפרשת החשד לאונס הצעירה בקפריסין, אחד הצעירים נחקר כעד ותוך כדי עדותו הוברר כי נכח בחדר, אך לא נטל חלק בביצוע עבירת האונס. ברגע שהתברר שהצעיר נכח בחדר, החקירה שלו עברה מיידית מחקירה פתוחה לחקירה באזהרה והחוקר אמר לו: "אני מודיע לך בזאת שאתה חשוד בכך שלקחת חלק בביצוע האונס".

לכן, גם אם מוזמנים לחקירה כעדים, קל וחומר כחשודים, יש צורך תמיד להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה, על מנת לדעת כיצד להתנהל במהלכה.

המצב האופטימלי הוא להגיע לחקירה בליווי עורך דין, ומומלץ להיעזר בעורך דין בעל רקע קודם כקצין חקירות שמכיר את ההתנהלות המשטרתית בחקירה

מוטב לממש את זכות הנחקר לייעוץ משפטי ולהיוועץ בעורך דין מראש

בחקירת חשוד בעבירה, החוקר מודיע לו באופן קצר וכללי במה הוא חשוד ושואל: "האם אתה מבין על מה אתה נחקר?". נחקרים רבים נוטים להשיב בחיוב גם אם הם לא בטוחים שהבינו. יתרה מכך, רק במהלך החקירה החוקר מעמת אותם אל מול כלל הראיות, כמו למשל עדים שמזהים את החשוד, טביעות אצבע, DNA, זיהוי במסדר זיהוי ועוד.

לאחר מכן מודיע החוקר לחשוד כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין. אם הנחקר מוותר על זכותו זו, הרי שהוא יאבד אותה והחקירה תבוצע ללא התייעצות, שכן מרגע שהחלה החקירה, היא לא תיעצר יותר! החוקר לא יפסיק את החקירה על מנת לאפשר לנחקר ששינה את דעתו במהלכה והחליט כי הוא מעוניין, להיוועץ בעורך דין. בנוסף, יש לזכור כי פעמים רבות נדרשות פעולות נוספות כגון הובלה והצבעה, שחזור, עימות,  שמחייבות רצף חקירתי ואף יציאה לשטח מתוך גבולות התחנה.

כמו כן חשוב ביותר לזכור שזמן המתנה לעורך דין טרם חקירה הוא מוגבל עד שעה לערך כזמן סביר, אולם לא מעבר לכך. אם נחקר החליט כי הוא זקוק לעורך דין, הרי שהחוקר ימתין לו עד שעה  לערך, ואם לא יגיע - הרי שהחקירה תחל בלעדיו ולא תופסק עד סיומה. לכן, חשוב לפנות לייעוץ עם עורך דין מראש, ולא בזמן חקירה. המצב האופטימלי הוא להגיע לחקירה בליווי עורך דין, ומומלץ להיעזר בעורך דין בעל רקע קודם כקצין חקירות שמכיר את ההתנהלות המשטרתית בחקירה.

האם לממש את זכות השתיקה?

החוקר מיידע את הנחקר כי עומדת לו זכות השתיקה. לכן, ניתן לבחור לשתוק בחקירה, אך חשוב לדעת כי בכך מפסיד הנחקר את ההזדמנות שלו להגן על עצמו. הנחקר שמציג את גרסתו למעשה מטיל משימה על המשטרה - שהיא הגוף שמוסמך לחקור ולאשש את גרסתו -  לאסוף ראיות שעולות מגרסתו. גם לתפיסתו של בית המשפט, המקום למסור גרסה הוא במשטרה. לכן, חשוב גם בשל זאת חשוב להתייעץ עם עורך דין ולהחליט עימו באיזו דרך לנקוט.

גם בנושא התנאים המגבילים, הכוללים מעצר בית מלא עד חמישה ימים, הפקדת דרכון במשטרה, הפקדת מזומן בדואר, איסור מפגש ועוד, עשוי עורך הדין לייעץ, להשפיע ולשנות את התמונה

 מהם התרחישים האפשריים בתום החקירה?

בתום החקירה הפרונטלית, יש פעולות הקשורות בחקירה ומאוד ייתכן שייעשו בתום החקירה כמו עימות, שחזור, הובלה והצבעה, חיפוש ועוד. התייעצות עם עורך דין תסייע להתנהלות נכונה במהלך פעולות אלו.

בנוסף, כשנחקר חשוד באזהרה, במהלך התיעוד במחשב נפתחים לחוקר חלונות שמורים לו לבצע פעולות חובה כמו: צילום לאלבום המשטרתי, לקיחת טביעת אצבעות ובחלק מהעבירות דגימת DNA. ממצאים אלה נשלחים למאגר שבמטה הארצי, נסרקים במחשב, ואם מתרחשת הצלבה לעבירה שבסטטוס פתוח, ייחקר עליה החשוד. בתום ההליך, החוקר פותח לנחקר רשומה במחשב המשטרתי של תיק פלילי פתוח "ממתין לבירור דין" – מב"ד.

בתום החקירה, הקצין יחליט אם לעצור את הנחקר ולכלוא אותו בתא מעצר למשך 24 שעות או לשחרר בתנאים מגבילים. להחלטה גורלית זו יש חשיבות רבה לנוכחות עורך דין, שיכול לעשות את ההבדל ולדעת איך לגרום לכך שנחקר ישוחרר בתנאים מגבילים ולא ייעצר.

גם בנושא התנאים המגבילים הכוללים מעצר בית מלא עד חמישה ימים, הפקדת דרכון במשטרה, הפקדת מזומן בדואר, איסור מפגש ועוד, עשוי עורך הדין לייעץ, להשפיע ולשנות.

לסיכום, חקירת משטרה הוא תהליך חשוב ומשמעותי ביותר, שיכול להכריע את עתידכם. מדובר בתהליך מורכב, שרוב הציבור אינו מכיר את פרטיו וכיצד להתמודד איתו. במקרים קיצוניים, נחקר שאינו יודע כיצד להתנהל עלול להפליל את עצמו. לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין, לקבל את הדרכתו ובמקרים מסוימים אף להגיע לחקירה בליווי שלו.

* עו"ד אלי יצחק, עוסק במשפט פלילי ותעבורה, שירת בעבר כראש משרד חקירות במשטרת ישראל

** סייעה בהכנת הכתבה:רננה מור, כתבת Zap Doctors

ליצירת קשר עם עו"ד אלי יצחק
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכות השתיקה חקירה במשטרה חקירת חשוד
עו"ד אלי יצחק

קבע פגישה עם
עו"ד אלי יצחק

עו"ד אלי יצחק היה קצין משטרה במשך 30 שנה, ולאורך השנים מילא שלל תפקידים: בלש, רכז מודיעין, האזנות סתר, קצין...

לפרופיל המלא