נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מתי אפשר לשנות את דמי מזונות הילדים?

מירידה בהכנסות ועד שינויים בהסדרי הראייה: באילו נסיבות ניתן לבקש להפחית את תשלום דמי המזונות ומתי אלה יכולים דווקא לגדול

מאת: עו"ד סימיה ויצמן| | 4
מתי אפשר לשנות את דמי מזונות הילדים?

תשלום מזונות הוא לרוב נושא רגיש במשפחות שבהן  ההורים גרושים.  על פי רוב, קיים מתח בין הצדדים בנושא זה, שעלול אף להתגבר עוד יותר כאשר חלים שינויים בנסיבות החיים של בני המשפחה, בעקבותיהם מבקש מי מהצדדים להפחית או להגדיל את תשלום דמי המזונות.

ככלל  כאשר נקבעים דמי המזונות עבור הילדים, דמי המזונות "צופים פני עתיד" כך שהם נקבעים לאחר בחינה מעמיקה וראייה ארוכת טווח של צורכי הילד ובחינת נסיבות המקרה הנדון. אולם, בשורות הבאות  נבקש להתמקד בנושא הרגיש של שינוי דמי המזונות ולהסביר באילו נסיבות ניתן לבקש להפחית את דמי המזונות ומתי ראוי דווקא לדרוש להגדילם.

בחיי התא המשפחתי מתרחשים אירועים שונים, שבעטיים נוצר לעתים צורך לבחון בשנית את סכום דמי המזונות שנקבע ולהתאימו למציאות החדשה

האם ניתן לשנות דמי מזונות שנקבעו בהסכם גירושין או בפסק דין?

בהחלט כן. במקרה שבו מתקיים שינוי נסיבות מהותי ביחס לנסיבות שהיו קיימות במועד קביעת דמי המזונות, ניתן לפתוח בהליך משפטי לצורך הפחתה או הגדלה של סכום המזונות. בחיי התא המשפחתי מתרחשים אירועים שונים, שבעטיים נוצר לעתים צורך לבחון בשנית את סכום דמי המזונות שנקבע ולהתאימו למציאות החדשה שנוצרה.

כאשר צורכי הקטין קטנים באופן משמעותי כתוצאה ממעבר הקטין למגורים במסגרת פנימיה, יש לבחון מחדש את דמי המזונות שנקבעו ואולי אף לבטלם לחלוטין

באילו נסיבות ניתן לבקש להפחית את תשלום דמי המזונות שנקבעו?

קיימות נסיבות שונות שבמסגרתן ניתן לבקש להפחית את תשלום המזונות. למשל, כאשר זמני השהות  בין האב, משלם המזונות, לבין ילדיו התרחבו  באופן משמעותי ביחס לזמני השהות שנקבעו במסגרת הסכם או במסגרת פסק הדין. כפועל יוצא מכך, האב נושא באופן ישיר בחלק גדול יותר מההוצאות עבור ילדיו, ומשכך נוצר הצורך להפחית את הסכום המועבר לאימם של הילדים מדי חודש.

כמו כן, גם במקרה שבו הילד בגינו משולמים דמי המזונות הוא "ילד מרדן" אשר מסרב להיפגש עם אביו, ניתן להגיש תביעה לביטול ו/או להפחתת דמי המזונות בכפוף לבחינת הנסיבות הספציפיות של המקרה הנדון.

נסיבה נוספת שבגינה ניתן לבקש להפחית את תשלום המזונות היא כאשר ישנו שינוי מהותי ביכולת ההשתכרות של הצדדים אשר לא היה ניתן לצפותו מראש במועד קביעת דמי המזונות. לדוגמה, גילוי נכסים שהוברחו על ידי אם הקטינים או כאשר הכנסתו וכן פוטנציאל הכנסתו של האב קטנו באופן מהותי ויש צורך להתאים את דמי המזונות למציאות החיים החדשה שנוצרה.

נסיבות אחרות שמאפשרות להפחית את תשלום דמי המזונות הן כאלו הקשורות בילד עצמו ובצרכיו. למשל, כאשר צורכי הקטין קטנים באופן משמעותי כתוצאה ממעבר הקטין למגורים במסגרת פנימיה, אז יש לבחון מחדש את דמי המזונות שנקבעו ואולי אף לבטלם לחלוטין.

גם כאשר חל שינוי מהותי בצורכי הילד, למשל מבחינה רפואית וכאשר אין מענה להגדלת צרכים אלה במסגרת דמי המזונות שנקבעו, ניתן להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות

באילו נסיבות ניתן לבקש להגדיל את תשלום דמי המזונות?

באופן דומה, ניתן להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות שבהם נושא משלם המזונות, שהוא לרוב האב, במקרים שבהם מתקיים שינוי נסיבות מהותי ביחס לנסיבות שהתקיימו במועד קביעת דמי המזונות. לדוגמה, כאשר זמני השהות בין האב לילדיו הצטמצמו באופן משמעותי ואינם מתקיימים עוד באופן שבו נקבע מלכתחילה, כפועל יוצא מכך האם נאלצת לשאת בהוצאות גדולות יותר עבור הילדים. 

כמו כן, גם כאשר חל שינוי מהותי בצורכי הילד, למשל מבחינה רפואית וכאשר אין מענה להגדלת צרכים אלה במסגרת דמי המזונות שנקבעו, ניתן להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות במטרה להתאים, כאמור, את דמי המזונות למציאות החדשה שנוצרה.

החל מיום קביעת דמי המזונות ועד לתום תקופת החיוב בדמי המזונות, דמי המזונות נקבעים כסכום קבוע וזהה אשר צריך לשקף את צורכי הילד בכל שלב ושלב לאורך כל שנות תקופת החיוב

האם מדי חודש ישולמו דמי מזונות קבועים או שהם משתנים לאורך החיים?

מאחר שדמי המזונות צופים פני עתיד ונקבעים כנגזרת של צורכי הילדים ויכולת ההשתכרות של הוריהם בראייה ארוכת טווח, החל מיום קביעת דמי המזונות ועד לתום תקופת החיוב בדמי המזונות, דמי המזונות נקבעים כסכום קבוע וזהה אשר צריך לשקף את צורכי הילד בכל שלב ושלב לאורך כל שנות תקופת החיוב, הן כאשר ימלאו לילד שש שנים והן כאשר ימלאו לילד 17 שנה.   

מסיבה זו, בין היתר, קיימת חשיבות רבה לבחירת עורך דין בעל ותק וניסיון הבקיא בתחום דיני המשפחה אשר ייצג אתכם במסגרת ההליך המשפטי, במסגרתו יקבעו דמי המזונות שהם, כאמור, קבועים לאורך כל תקופת החיוב בדמי המזונות.  

לסיכום, אם אתם עומדים בפני גירושין, בפני סכסוך שעלול להוביל לפירוק התא המשפחתי או שאתם שוקלים להגיש תביעה לשינוי דמי המזונות, לפניכם כמה עצות שיסייעו לכם לצלוח את ההליך על הצד הטוב ביותר:

1. הקפידו לתמוך את הטענות שלכם באסמכתאות. למשל, בקבלות שמעידות על הוצאות המשקפות נכונה את צורכי הילד או את הכנסותיו של בן הזוג.

2. דמי המזונות מושפעים מהיקף זמני השהות שייקבעו בין הילדים לבין ההורים, כך  שהורה שזמני השהות שנקבעו עימו נרחבים יותר נושא באופן ישיר במזונות ילדיו ומשכך יידרש לשלם דמי מזונות נמוכים יותר.

3. אל תיכנסו להליך ללא עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה אשר יבחן היטב את נסיבות המקרה הספציפי, אחרת אתם עלולים לבצע טעויות קשות שיעלו לכם ביוקר.

* הכותבת מתמחה בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הקטנת מזונות הסדרי ראייה מזונות קטינים

קבע פגישה עם