Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

השעיית עובדי מדינה - מתי מותר ומה הן החלופות האפשריות?

עובדי מדינה ועובדי הרשויות המקומיות כפופים לכללי המשמעת ועל פי תבחינים מסוימים ניתן להשעותם מתפקידם. עו"ד נח טימיאנקר, מומחה לדיני עבודה, מרחיב על מהות ההשעיה, על החלופות ועל תהליכי השעיה

מאת: עו"ד נח טימיאנקר | עו"ד נח טימיאנקר
05.07.22
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'
השעיית עובדי מדינה - מתי מותר ומה הן החלופות האפשריות?

הרשויות המקומיות כפופות לכללי המשמעת, ולכן עובדים רבים עלולים למצוא עצמם מושעים מתפקידם. אולם, האם מנהל ארגון ציבורי יכול להשתמש בהשעיה כעונש? "הליך ההשעיה אינו עונש אלא כלי המאפשר לארגון לנתק את העובד מתפקידו באופן זמני במטרה להגן על העובדים ועל הציבור וכן על שמו הטוב של הארגון", מסביר עו"ד נח טימיאנקר, המתמחה בדיני עבודה. 

"להליך של השעיה יש השלכות מרחיקות לכת: ההשעיה פוגעת בזכות האדם לחופש העיסוק. כמו כן, ההשעיה פוגעת במוניטין של העובד גם לאחר סיום החקירה ללא הרשעה, מצב שעלול להשפיע על יכולתו להשתלב בתפקידים ציבוריים בעתיד. מסיבות אלו", מסביר עו"ד טימיאנקר, "התבחינים להשעיה ברורים והיא מוצדקת רק כאשר העובד ביצע עבירת משמעת המסכנת את הציבור ויכולה לפגוע בארגון ולא מטעמי ענישה".

כל עוד לא נבחנו חלופות להשעיה, הרי שנפל בה פגם, כיוון שקיימת האפשרות להעברה לתפקיד בדרגה מקבילה או נמוכה יותר מדרגתו של העובד ובכפוף להסכמתו

באילו מקרים ניתן לבטל השעיה לעובד?

"פסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה, בעניין חיים טולדנו נגד עיריית נצרת, מלמד על התבחינים המצדיקים את ביטול ההשעיה, לרבות הימצאות הרכב פסול בוועדת השימוע, כאשר אחד מהצדדים החתומים על העתירה המשמעתית פועל בעירוב תחומים או בניגוד אינטרסים ובכך הופך ל'צד בעניין'. כמו כן, כל עוד לא נבחנו חלופות להשעיה, הרי שנפל בה פגם, ולעניין זה מדובר על האפשרות להעברה לתפקיד בדרגה מקבילה או נמוכה יותר מדרגתו של העובד ובכפוף להסכמתו".

מתי תתקבל עילה להשעיה?

"העילה להשעיה תתקבל כאשר העובד לא ביצע את המוטל עליו בהתאם לנוהג, הוראה כללית או הוראה מיוחדת, וכאשר התנהגותו אינה הולמת את תפקידו הציבורי ואף עלולה לפגוע בתדמית הגוף הציבורי שבו הוא מועסק. עם זאת, גם במקרים אלה אין הדבר מחייב השעיה דחופה וניתן לבחון חלופה להעברה בתפקיד".

עו"ד טימיאנקר מוסיף: "גם אם התלונה המשמעתית כוללת יותר מעבירת משמעת אחת, אך הסיבה העיקרית נשענת על תפקוד העובד ולא על ענייני המשמעת, הרי שאין עילה להשעיה".

ההליך המשמעתי הוא תהליך ארוך שעשוי להימשך כשנה, ומשמעותו אי קבלת שכר לאורך תקופה זו

מתי לא ניתן לבטל את השעיית העובד והיא קבילה מבחינת החוק?

"ישנם שני מקרים שבהם לא ניתן לבטל את השעיית העובד; כאשר העובד מעל בתפקידו וכאשר ביצע עבירת משמעת זדונית על פי תקנה 8 לתקנות המשמעת".

לאחרונה ייצג משרדו של עו"ד טימיאנקר לקוח אשר הושעה מעבודתו מטעמים תפקודיים וזאת מבלי לבחון חלופות אפשרויות. בערעורו, שהסתיים בניצחון, הסתמך עו"ד טימיאנקר על מקרה חיים טולדנו אל מול עיריית נצרת.

"עובד מועצה מקומית הושעה מתפקידו עקב שיקולים זרים. העובד, שתפקד גם כחבר ועד, היה ידוע באופיו הלוחמני. בתפקידו המקצועי שימש כמנהל פרויקטים ועבד בסמיכות למנכ"ל העירייה. בתקופה שקדמה להשעייתו, העובד התמודד עם בעיה רפואית שהגבילה את תפקודו היומיומי. ראש העיר, שהבחין בכך, שכר משרד חקירות, שעקב אחרי העובד, ואכן במהלך יום העבודה נמצא כי אותו עובד יצא ממשרדו כדי לטפל בענייניו הרפואיים (באישור מנכ"ל העירייה), ובעקבות כך הוא זומן לשימוע, שבו נאמר לו כי עזב את מקום עבודתו בניגוד להנחיות ולכן הוגשה נגדו עבירה משמעתית בבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות והוא הושעה מתפקידו עד לסיום ההליך המשמעתי".

עו"ד טימיאנקר מבקש להדגיש: "ההליך המשמעתי הוא תהליך ארוך שעשוי להימשך כשנה, ומשמעותו אי קבלת שכר לאורך תקופה זו. מסיבות אלו הגשתי תביעה לבית הדין האזורי בחיפה כדי לבטל את ההשעיה. ביום הדיון הצגתי את פסק הדין שניתן בעניין חיים טולדנו נגד עיריית נצרת, שבו נקבעו התבחינים, המדדים והסיכונים להשעיה". בעקבות כך השופטת פנתה לעירייה וציינה בפניהם, כי אין ביכולתם להשעות את העובד ועליהם להשיבו לעבודה. "אדגיש", אומר עו"ד טימיאנקר, "כי לאחר מכן המועצה המקומית ערערה לבית הדין הארצי, אך ערעורה נדחה".

כל עוד לא ביצעתם מעשה שיש בו איום, עבירה זדונית או פגיעה בשמו הטוב של הארגון, אין זה חוקי להפעיל כנגדכם הליך השעיה

השעיה מעבודה היא לא עניין שרירותי

"הפגיעה במשרתו ובפרנסתו של אדם היא אחת מהתוצאות הקשות ביותר של ההשעיה. ההשעיה אינה עונש ואינה חלק מהבירור המשמעתי. חשוב לזכור זאת ולבחון את החלופות שהוזכרו. לכן", מסכם עו"ד טימיאנקר, "אם אתם או מי ממכריכם עומדים לפני שימוע, הגיעו בליווי ייצוג משפטי ועימדו על זכויותיכם כמצוין בפסק דין טולדנו - כל עוד לא ביצעתם מעשה שיש בו איום, עבירה זדונית או פגיעה בשמו הטוב של הארגון, אין זה חוקי להפעיל כנגדכם הליך השעיה ועל המעסיק לבחון חלופות אחרות".

סייעה בהכנת הכתבה: הילה צור-שינזי, מערכת זאפ משפטי 

עו"ד נח טימיאנקר

עו"ד נח טימיאנקר

עו"ד נח טימיאנקר, יליד ארגנטינה, עלה לארץ בשנת 1963. לאחר שירותו הצבאי ושחרורו בדרגת אל"מ, תוך ביצוע תפקידים בכירים, החל עו"ד טימיאנקר את לימודי המשפטים. כיום המשרד עוסק בעיקר בדיני עבודה בדגש על ייצוג עובדים במגוון נושאים.
דיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מעו"ד נח טימיאנקר

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
עו"ד נח טימיאנקר

לקבלת ייעוץ מעו"ד נח טימיאנקר