Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הקמת חברה - מה צריך לדעת?

כבר בשלב הראשוני שבו מוקמת החברה, יש חובה ליצור קשר עם הרשויות ולמלא טפסי רישום. על כל הדברים שצריך לדעת, במאמר שלפניכם.

מאת: מערכת משפטי |
18.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
הקמת חברה - מה צריך לדעת?

אם יש לכם רעיון עסקי מצוין, ואתם מעוניינים להתפטר מהמשרות הקבועות והמעט משעממות שלכם, להקים חברה, לפתח אותו ו"להביא את המיליונים"- מה אתם צריכים לדעת על הקמת חברה? כיצד תוכלו לעשות זאת בדרך הטובה ביותר עבורכם? האם תצטרכו לשלם? כמה מגע יהיה לכם עם הרשויות?

יתרונות וחסרונות

יש לדעת כי להתאגדות כחברה, יש יתרונות וחסרונות:

ראשית, לחברה רשומה יש קיום נפרד מבעלי המניות שלה. כלומר: אם החברה צברה במהלך השנים חובות, לא בהכרח בעלי המניות שלה יצטרכו לשאת בתשלום החובות. במקרים מסוימים, ייתכן שביהמ"ש יטיל עליהם חבות אישית, אך הדבר אינו מחויב המציאות. בנוסף, תוכלו ליהנות מיתרונות מיסוי מסוימים, ולהכניס בעתיד משקיע חדש לעסק.

החסרונות העיקריים בהקמת חברה באים לידי ביטוי במישורים הבאים: תצטרכו לשלם אגרה שנתית לרשם החברות, ואם תחליטו בבוא היום לפרק את החברה, ייתכן שהדבר לא יהיה כה פשוט, ובכל מקרה תדרשו להוצאה כספית.

כמו-כן, יהיה עליכם לדאוג לדברים חשובים נוספים: לכתיבת תקנון חברה מסודר, המפרט את שם החברה, מטרותיה, נהלי החברה, וכן להסדרת היחסים העסקיים עם השותפים שלכם. לפעמים, הקמת חברה עם חברים ואנשים שאתם סומכים עליכם נראית כדרך בטוחה להצלחה, אך בפועל לא תמיד זה כך, ויש להעלות את כל הנושאים הרלוונטיים על הכתב ובצורה מסודרת.

קשר עם הרשויות

כבר בשלב הראשוני שבו מוקמת החברה, יש חובה ליצור קשר עם הרשויות. יש לרשום חברה חדשה במע"מ, להודיע למס הכנסה על הקמת החברה וכן למוסד לביטוח לאומי.
אין צורך לשלם עבור ביצוע הפעולות הללו, והן יכולות להתבצע ע"י בעלי החברה, או ע"י אנשים מטעמם שקיבלו לכך הרשאה בכתב.

את הרישום במע"מ יש לבצע במשרדי מע"מ הקרובים למקום מושב החברה. הרישום במע"מ כולל מילוי טופס 821 וחתימה עליו. בעלי החברה יצטרכו למלא פרטים כגון: תאריך הקמת החברה, פרטי חשבון בנק, המחזור השנתי המשוער ועוד.

לגבי הדיווח למס הכנסה - חשוב לדעת, כי בעלי חברה שלא מדווח למס הכנסה על החברה שהוקמה צפויים לקנסות מנהליים.
הרישום במוסד לביטוח לאומי מתבצע באמצעות מילוי טופס דו"ח שנתי. המוסד לביטוח לאומי דורש לכתוב מהי כמות השעות הצפויה ורמת ההכנסה הצפויה של החברה.
בנוסף, הקמת חברה כרוכה בניהול ספרי חשבונות. בעניין זה אפשר להיעזר בבעלי מקצוע, כגון: רואי חשבון או מנהלי חשבונות, לצורך התנהלות נכונה מול הרשויות.


 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים