נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אוטוטו החורף והסערה - ומה אם לא תצליחו להגיע לעבודה?

עובדים חיוניים, איך תגיעו לעבודה בשטפונות החורף ומי יפצה אתכם אם בגלל תשתיות קורסות לא תצליחו להגיע בזמן או בכלל לעבודה? על הזכויות והחובות של עובדים תקועים בפקק ומי ישלם לכם על ימי ההיעדרות האלה?

מאת: עו"ד אורית רוזן-אור ומערכת משפטי| | 4
אוטוטו החורף והסערה - ומה אם לא תצליחו להגיע לעבודה?

תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב מבשרת על בואם של הגשמים ועימם השטפונות, הרוחות ונזקי מזג אוויר המוכרים לנו מדי שנה בשנה בעונת החורף. החודשים הקרובים יביאו עימם מן הסתם הצפות, פקקים בדרכים והפסקות חשמל, ובישראל כמו בישראל, מזג אוויר עז עלול לשתק את המדינה.

נכון, רבים מאיתנו עובדים עתה מהבית בצל ההנחיות למאבק בקורונה, אבל יש עדיין לא מעט עובדים חיוניים שעומסי התנועה ימנעו מהם מלהגיע למקום העבודה בימי סערה, יגרמו לאיחורים ניכרים או יקצרו את ימי העבודה. מה הן, אם כן, הזכויות והחובות שיש במסגרת יחסי העבודה נוכח הנסיבות לפיהן עומסי התנועה מונעים מהעובדים והמעסיקים מלהגיע למקום העבודה?

בחורפים האחרונים, כשלא אחת שנתיבי איילון נחסמו לשני הכיוונים, הורתה המשטרה במפורש באמצעות כלי התקשורת כי: "מי שלא צריך לצאת מהבית, שיישאר בבית." כך גם בימים המושלגים בשנים האחרונות שבהם כל אזור ירושלים "נסגר" לתנועה ועמו האפשרות להגיע אל מקומות העבודה ולפתוח אותם. נראה כי ימים סוערים כאלה כבר אינם חריגים בישראל, ועדיין, עובדים ומעסיקים רבים מתקשים להבין האם מדובר ב"כוח עליון", שיכול להצדיק היעדרות מהעבודה ותשלום מלא של השכר, או שמדובר בהחלטה אישית של כל עובד או של כל מעסיק באותו רגע נתון.

פגעי מזג האוויר, כמו חסימת כבישים, עומסי תנועה וכדומה, אינם מהווים עילה להיעדרות מוצדקת מהעבודה

מה קובע החוק לגבי היעדרות מהעבודה בימי סערה?

נתחיל מהסוף - פגעי מזג האוויר, כמו חסימת כבישים, עומסי תנועה וכדומה, אינם מהווים עילה להיעדרות מוצדקת מהעבודה. עובדים יכולים להעדר מהעבודה בשל תנאי מזג אוויר קשים רק אם קיבלו לכך את אישור המעסיק, או אם לא יכלו להגיע בשל חסימת צירי תנועה המובילים למקום העבודה.
התשלום על ההיעדרות נעשה על חשבון העובד ובאמצעות מימוש של ימי החופשה שצבר.
מעסיקים, לעומת זאת, רשאים על פי חוק לסגור את עסקיהם בשל תנאי מזג האוויר ולהוציא את עובדיהם לחופשה. גם אז התשלום הוא על חשבון ימי החופשה של העובד.

החוק, יש לדעת, אינו מתייחס במפורש לימי סערה, אך ידוע, כי בהתאם לחוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951, סעיף 9(ב), המעסיק יכול לדרוש מהעובד לקחת ימי חופש, גם בהודעה מהיום למחר, ובלבד שאינם עולים על 7 ימי חופשה רצופים (כי אז הם בבחינת חופשה שנתית, ועל המעסיק להודיע על כך לעובד לכל הפחות 14 ימים קודם לכן).
לכן, מעסיק שאינו פותח את מקום העבודה בשל תנאי מזג האוויר, רשאי בהחלט להוציא את עובדיו לחופשה בתשלום. העובד משולם על ימים אלו מתוך צבר ימי החופשה השנתית שצבר במהלך שנת העבודה, וישולם לו עבורם שכר.
עובד אשר בחר להיעדר מרצונו ממקום העבודה בנסיבות אלו של מזג האוויר הקשה, לעומת זאת, לא יהיה זכאי לשכר או פדיון ימי חופשה, אלא אם ההיעדרות וחישובה כיום חופשה היו בהסכמת המעסיק.

מעסיק שאינו פותח את מקום העבודה בשל תנאי מזג האוויר, רשאי בהחלט להוציא את עובדיו לחופשה בתשלום

כיצד מתייחס החוק לעובד שלא יכול להגיע למקום העבודה בשל תנאי מזג האוויר, גם אילו היה רוצה?

גם במקרים שבהם עובד לא יכול היה להגיע בכלל, בשל הפסקת התחבורה הציבורית וסגירת נתיבי תנועה לנסיעה - כלומר, "כוח עליון" - הדבר ייחשב כהיעדרות, שאמנם אינה יכולה להביא לסכנת פיטורין או סנקציות אחרות, אך התשלום עליה בא על חשבון ימי החופשה של העובד.

המעסיק יכול להחליט כי עובדים מסוימים לא ייצאו לחופשה

ניצלתי את כל ימי החופשה שלי והמעסיק החליט להוציא את כולנו לחופשה כפויה בשל מזג האוויר, מה עושים?

הדבר נתון בידי המעסיק. הוא יכול להחליט כי עובדים מסוימים לא ייצאו לחופשה. אפשרות שנייה היא להוציא את העובדים לחופשה, אך לא לנכות את ימי ההיעדרות מימי החופשה העתידיים שלהם, ולהמשיך לשלם את שכרם כרגיל. אפשרות שלישית היא להוציא את העובדים הללו לחופשה ללא תשלום, אך את זה ניתן לעשות רק בהסכמתם.

למעשה, עד עצם היום הזה למשרד התמ"ת אין מדיניות רשמית לגבי מזג אוויר קשה שאינו מאפשר לעובדים ולמעסיקים כאחד להגיע לעבודה

האם נקבעו תקנות חדשות בעקבות סופות השלג של השנים האחרונות?

סופות השלג שפקדו את ישראל ב-2015, במהלכן הדרכים היו סגורות והרשויות הורו לאזרחים להימנע מנסיעה ברכבים בשל סכנת החלקה ו/או היתקעות בשלג, הביאו עובדים רבים להיעדר מהעבודה.
על עובדים בשוק הפרטי חלו הדינים שפורטו לעיל, גם בעת סופות השלג הקשות. עובדי מדינה, לעומת זאת, זכו ב-2015 להסדר ייחודי וחד פעמי, שקבע לא רק כי מותר להם להיעדר מהעבודה, אלא שניכוי ימי החופשה בגין ההיעדרות יהיה מופחת. כאמור, היתה זו הנחיה חד פעמית, נכון לאותה תקופה.
למעשה, עד עצם היום הזה למשרד התמ"ת אין מדיניות רשמית לגבי מזג אוויר קשה שאינו מאפשר לעובדים ולמעסיקים כאחד להגיע לעבודה.

מה קובע החוק לגבי עובדים חיוניים?

עובדים חיוניים (למשל, בבתי חולים או בתשתיות חירום) שמנכ"ל המשרד הממשלתי או מנהל בית החולים חייבו אותם להגיע לעבודה, חייבים לעשות זאת - גם בעת סופות שלג וגם אם הם עובדי מדינה.

 

לסיכום, נקודת המוצא היא שהעובד צריך להגיע לעבודה, אלא אם קיבל את אישור המעסיק להיעדר. עובד שאינו יכול להגיע כלל בשל חסימת צירי תנועה, ישולם על יום ההיעדרות על חשבון ימי החופשה שצבר. גם כאשר המעסיק נותן את הסכמתו להיעדרות, או שהוא עצמו מוציא את עובדיו לחופשה, יום היעדרות מהעבודה בשל מזג אוויר סוער הוא תמיד יום חופש על חשבון העובד - בין אם כיום חופש ללא תשלום ובין אם על חשבון מכסת ימי החופשה שלו.

 
* הכותבת עוסקת בדיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חופשה כפויה פדיון ימי חופשה חוק חופשה שנתית

קבע פגישה עם