zap group mishpati logo

מהימנות מומחים בגרפולוגיה משפטית

מומחים לגרפולוגיה משפטית יכולים להגיע למסקנות שונות כאשר הם בוחנים חתימה או מסמך. התעלמות מנסיבות הכתיבה ובדיקה פזיזה הן חלק מהסיבות לכך

25.04.13
תאריך עדכון: 30.03.24
2 דק'
מהימנות מומחים בגרפולוגיה משפטית

לעיתים שני מומחים לכתב-יד מגיעים למסקנות שונות כשהם בוחנים חתימה.

נשאלת השאלה, מהי הסיבה שבעטייה מגיעים שני מומחים למסקנות מנוגדות ביחס לאותה החתימה, או ביחס לאותו מסמך שבמחלוקת?

ראשית, מן הראוי לציין, שתחום הגרפולוגיה המשפטית הנו מדעי, אך אינו נכלל בתחום המדעים המדויקים (כמו מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכד'), אלא דומה יותר לתחום הרפואה, למשל, המבוסס אמנם על עובדות, מחקרים וכללים מקובלים, אך מידת הדיוק בו איננה אבסולוטית.

למציאת עורכי דין ניוד מומחים באינדקס משפטי


כמו הרפואה, המתבססת על שילוב של מגוון נתונים וממצאים אצל אותו אדם, כך גם בגרפולוגיה המשפטית, ישנו מספר רב של נתונים משולבים המשפיעים על הכתיבה, כגון: מצב פיזיולוגי, מצב נפשי, תרופות/סמים/ אלכוהול, תנאי כתיבה (ישיבה/עמידה/שכיבה), סוג כלי הכתיבה ועוד. כאשר נדרש מהמומחה להשוות חתימות/כתב-יד, לא ניתן לשחזר בצורה מדויקת את מכלול הנתונים שהשפיעו על הכותב באותה עת שכתב בעבר.

הסיבות האפשריות למסקנות השונות

כאשר ממצאי הבדיקה מובהקים, לא אמורה להיות מחלוקת בין מומחים שונים, בעלי רקע השכלתי ובעלי ניסיון דומה. הבעייתיות מתחילה נוכח מקרים גבוליים, בהם המומחים עשויים להגיע למסקנות שונות. יתכנו מספר סיבות לכך:

1 - חומר השוואתי שונה שעמד בפני שני המומחים.

2 - כאשר בפני גרפולוג מומחה אחד עומדת כמות חומר השוואתי בלתי מספקת, או בהפרש שנים ניכר מהחומר שבמחלוקת, או באיכות ירודה (צילום גרוע), בעוד שהמומחה השני הסתמך על חומר השוואתי רב יותר, או ממועד קרוב למסמך שבמחלוקת, או באיכות טובה יותר.

3 - כאשר מומחה אחד לגרפולוגיה משפטית מונחה בבדיקה ע"י המסקנה הסופית אליה שואף להגיע, תוך התעלמות ממספר מאפיינים ייחודיים, בעוד שהמומחה השני בודק את מכלול הסימנים והמאפיינים ועושה מאזן ביניהם.

4 - כאשר מומחה אחד לגרפולוגיה משפטית נוהג בפזיזות ונוטה להגיע למסקנה בדרגת סבירות גבוהה ביותר על סמך ממצאים חלקיים, בעוד שהמומחה השני מבצע בדיקה יסודית ומגלה זהירות רבה יותר מקביעה חד-משמעית.

5 - כאשר גרפולוג מומחה אחד מתעלם מנסיבות הכתיבה, או שאיננו מקבל אינפורמציה ביחס למצב הכותב בעת הכתיבה, בעוד שמומחה אחר דואג להתעדכן ולשאול שאלות ביחס לנסיבות הכתיבה ולמצבו של הכותב.

6 - ישנם מומחים, שכדי להשביע את רצון הלקוח ולספק את העבודה, מוכנים "לעצום עיניים" ולעשות הכל, כדי לא להפסיד את התמורה הכספית.

הפרופיל של פנינה אריאלי במשפטי

לאתר הבית של פנינה אריאלי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים