נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

סנונית ראשונה להקלה בגזירות המס - האמנם?

האם הבשורה המשמחת עבור העובדים תתקבל באותה שמחה בקרב המשקיעים הזרים?

מאת: עו"ד (רו"ח) תמיר פורר| | 3

לפני מספר ימים התבשרנו על ידי שר האוצר, מר יאיר לפיד, על הקלה בגזירות המס שנקבעו בתקציב המדינה לשנת 2014. הקלה זו באה לידי ביטוי בביטול העלאת מס הכנסה המתוכננת בשנת 2014 ביחס לעובדים שכירים ועצמאים. אין מדובר בהקלה במס הכנסה על חברות, שם שיעור מס החברות יועלה ב-1.5% החל מינואר 2014 ולא יבוטל.  

כיצד התאפשרה ההקלה במס?
כדברי שר האוצר, ביטול הכבדת נטל מס ההכנסה על ציבור העובדים התאפשרה בעקבות גביית יתר של מיסים מעבר למתוכנן, אשר התאפשרה, בין היתר, עקב גבית מס חד-פעמית בגין שחרור הרווחים הכלואים של חברות כדוגמת: כי"ל, צ'ק-פוינט וטבע. 
בנוסף, צמצום הוצאות הממשלה הביא להקטנת הגרעון הממשלתי מעבר למתוכנן, ולכן כעת אפשר להקל בחלק מהגזירות שהוטלו על הציבור.

כמה מס נשלם?
משמעות הקפאת העלאת מס ההכנסה על ציבור העובדים (ללא חישוב נקודות הזיכוי) היא, שאדם שהשתכר למשל, כ-5,000 ₪ בחודש היה צפוי לשלם בשנת 2014 מדי חודש מס הכנסה גבוה יותר ב-50 ₪ ממס ההכנסה ששילם בשנת 2013. 
אדם שהשתכר, כ-12,000 ₪ בחודש היה צפוי לשלם בשנת 2014 מדי חודש מס הכנסה גבוה יותר ב-120 ₪ מסכום מס-ההכנסה ששילם בשנת 2013.  
כמובן, החסכון המשפחתי בו שני בני הזוג עובדים יהיה גבוה אף יותר ויכול להגיע לחסכון של מאות שקלים מידי חודש.

מה צפוי בשנת 2015?
מובן, כי מדובר בבשורה חיובית ומשמחת עבור ציבור העובדים: שכירים ועצמאים, אך כדברי שר האוצר, משבר הגרעון בתקציב טרם חלף, ולקראת תקציב 2015 יבדוק האוצר שוב את הנתונים הכלכליים ויבצע התאמות נדרשות. אין בהכרח מדובר בהקלות, אלא בהחלט יתכן כי בשנת 2015 יוטלו גזירות מס נוספות על ציבור העובדים, ואז יממש האוצר את כוונתו המקורית להעלאת מס ההכנסה- ימים יגידו.

יתכן כי ניתן ללמוד מהודעתו הקצרה של בנק ישראל על תחזית פסימית לעתיד אותה הוא צופה. בהודעת בנק ישראל נמסר, כי בנק ישראל רואה בצעדים עליהם הוחלט כמעצימים את האתגר לעמידה ביעד גרעון של 2.5 % מהתוצר כפי שנקבע לשנת 2015. הודעת בנק ישראל אומנם אינה מתייחסת מפורשות להחלטת שר האוצר לבטל את העלאת שיעור מס הכנסה על ציבור העובדים בשנת 2014, אך מכאן ניתן ללמוד כי הוא אינו מרוצה ממנה.

האם הורדת המס תשפיע על המשקיעים?
יש האומרים, כי הסיבה להצהרתו זו של שר האוצר נובעת משיקולים פוליטיים עקב ירידת אחוזי הפופולאריות שלו בסקרים שונים שנעשו מאז כניסתו לתפקיד שר האוצר, ואינה נובעת משיקולים מקצועיים. על כך אין לכותב תשובה, אך דבר אחד ברור: כל אזרח במדינה נהנה מהורדת נטל המס, אך בראיה ארוכת טווח יש לבחון את ההשלכות הנובעות ממדיניות מיסוי המשתנה במשך פרקי זמן קצרים. כך למשל, יש לבחון זאת בהיבט של משקיעים הבאים לישראל ואינם יכולים לקבל החלטה כי אינם בטוחים שמדיניות המיסוי לא תשתנה תוך מספר חודשים, דבר שישפיע על כדאיות ההשקעה.

לכל משקיע ישנן אפשרויות השקעה במדינות רבות בעולם, ולכן הוא בודק אלטרנטיבות שונות. מאחר שמרכיב המס מהווה שיקול חשוב בבחינת כדאיות השקעה, משקיע סולידי יעדיף להשקיע במקום בו לא משנים לעיתים קרובות את חוקי המס השונים - דבר המצביע על יציבות בתחום זה.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים רבים מדי הנעשים בחוקי המס. 
נראה, כי ראוי לבחון גם השפעות עקיפות על המשק כדוגמת היקפי השקעות חוץ בישראל כאשר בודקים כדאיות של תוכנית מס ארוכת טווח ולא תוכנית מס המשתנה בטווחים קצרים כל כך.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת מס הכנסה הפחתת נטל המס תשלום מיסים

קבע פגישה עם