zap group mishpati logo

רישום פלילי ועבירה שמבוצעת ע"י תאגיד

כיצד מוחקים רישום פלילי - האם הרישום נמחק לנצח? ומי נושא באחריות פלילית לעבירה שמבוצעת על-ידי תאגיד? האם ניתן להרשיע את בעלי החברה בעבירה פלילית?

06.03.14
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'
רישום פלילי ועבירה שמבוצעת ע"י תאגיד

"נחקרתי, אך לא נשפטתי, בגין ביצוע עבירה של החזקת סמים. הובהר לי כי התיק נסגר, אך פרטי התיק והעבירה עליה נחקרתי מצוינים ברישום הפלילי ויש לי חשש כי חשיפת פרטים אלה תפגע בי. יובהר כי מעולם לא הועמדתי לדין בגין ביצוע עבירות פליליות ולכן אבקש לדעת כיצד ניתן למחוק רישום פלילי?"

עוד בנושא:

תעודת יושר - מהי ומה משמעותה?

מחיקת רישום פלילי (תיק משטרה)

זומנת לחקירה במשטרה - מה עליך לעשות?

 

ראשית יובהר, כי מחיקת רישום פלילי אין משמעותה כי הרישום נמחק כליל ואיננו עוד, שכן המידע אודות הרישום נשאר במאגרים המשטרתיים אף לאחר תום תקופת המחיקה המצוינת בחוק. משמעות המחיקה היא כי המידע לא יועבר עוד לגורמים שהיו רשאים לעיין בו טרם המחיקה. מחיקת רישום משטרתי פנימי, כלומר רישום של תיקים שנפתחו ונסגרו בעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, מתבצעת על-ידי המדור למידע פלילי שבמשטרת ישראל המצוי במטה הארצי שבירושלים.

ניתן לסגור תיק בשלוש עילות שונות: חוסר אשמה, חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות. כאשר העילה היא חוסר אשמה, מחיקת הרישום תהייה אוטומטית, ואילו לגבי השאר יש להעביר מכתב מסודר בבקשה למחוק את הרישום. בחלוף שבע שנים אמור הגורם המוסמך להורות על המחיקה אף מיוזמתו. 

במידה שאדם מעוניין להקדים ולהגיש בקשה, ישנו תנאי סף - והוא חלוף חמש שנים מיום האירוע כאשר מדובר בבגיר (ביום ביצוע העבירה) ושלוש שנים כאשר מדובר בקטין. הגורם המוסמך במשטרה בוחן את הבקשה בהתאם לחומרת העבירה, חומרת הפגיעה, חלוף הזמן וכדומה.

"חברה שבבעלותי עברה עבירה פלילית: משאית החברה השליכה פסולת במקום אסור. האם ניתן להרשיע גם אותי בביצוע העבירה? האם יש לי אחריות כלשהי לביצוע העבירה? מה העונש שצפוי במקרים כאלה?"

קנס כספי משמעותי

כאשר עסקינן בחברה/עוסק מורשה או תאגיד, הרי שהחברה היא 'נאשם' בכתב האישום, כמו גם בעליה ואף העובד אשר פעל לביצוע העבירה. ההרשעה, בדרך כלל, תהיה לשלושת הצדדים ותישא קנס כספי משמעותי לכל אחד ואחד מהנאשמים. מכאן שהאחריות של בעלים היא ברורה ולא שנויה במחלוקת ולפיכך כן ניתן להרשיעו בעבירה פלילית, אף על פי שלא הוא ביצע את העבירה באופן אישי. במידה שמדובר בעבירה ראשונה - העונש יהיה בהתאם. כאשר מדובר בעבירה חוזרת, בעלי החברה אף יכולים למצוא את עצמם מאחורי סורג ובריח.

יש אבחנה בחוק בין מי שמשליך פסולת בנין לבין פסולת 'אחרת'. העונש כיום על השלכת פסולת בנין וגרוטאות הוא עד שלוש שנות מאסר או קנס בסך 404,000 שקלים. במקרה שתאגיד ביצע את העבירה, ישנו כפל קנס והוא יעמוד על סך של 808,000 שקלים. מי שמשליך פסולת (שאינה פסולת בנין, גרוטאות, פסדים) דינו יהיה - מאסר שנה או קנס של 226,000 שקלים (וסכום כפול אם העבירה נעברה על-ידי תאגיד). יובהר כי לפי החוק החדש, אם הורשע אדם בהשלכת פסולת בנין, גרוטאות, גרוטאות רכב, פסדים או צמיגים בניגוד לחוק, יהיה רשאי בית המשפט להורות, נוסף על כל עונש אחר, על חילוט כלי הרכב ששימש לביצוע העבירה.

כלומר, הרכב ששימש לשם ביצוע עבירת ההשלכה, יעבור לבעלות המשרד להגנת הסביבה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים
 • מחיקת רישום משטרתי ורישום פלילי

  מחיקת רישום משטרתי ורישום פלילי

  הייתם מעורבים באירוע פלילי לפני מספר שנים והגיבנת ממשיכה ללוות אתכם? מהי המשמעות של רישום פלילי ו/או רישום משטרתי? האם וכיצד ניתן למחוק אותם?
  9 דק'
 • פוליגרף: למען האמת, מדובר בבדיקה חשובה

  פוליגרף: למען האמת, מדובר בבדיקה חשובה

  כל בודק פוליגרף יודע: שקרים מסוגים שונים הם חלק מהיומיום של רובנו. השאלה היא איך לזהות את סוג השקר ולחשוף אותו באמצעות השאלה הנכונה
  6 דק'
 • אי הרשעה: פתח מילוט, בנסיבות מיוחדות

  אי הרשעה: פתח מילוט, בנסיבות מיוחדות

  מעדתם באופן חד פעמי וביצעתם למרבה הצער עבירה פלילית? במקרים נדירים, עשוי ביהמ"ש לקבוע כי הנאשם אמנם ביצע את העבירות המיוחסות לו - אך ללא הרשעה
  6 דק'