משפטי– זאפ
משפטימיסיםתכנוני מס בינלאומיים בסכנה/דעה

תכנוני מס בינלאומיים בסכנה/דעה

על ישראלים שהם בעלי חברות זרות להיערך לשינויי החקיקה הצפויים ולתיקוני אמנות המס, שעשויים להשפיע על תכנוני המס שלהם

02.11.14
תאריך עדכון: 02.11.14
3 דק'

תכנוני המס של תאגידים בינלאומיים, כמו אפל, גוגל, פייסבוק ועוד, מעוררים דיון ציבורי נרחב בשנים האחרונות. בעקבות לחץ ציבורי נולדה תוכנית מקיפה של ארגון ה-OECD למאבק בתכנוני מס בינלאומיים, לרבות השימוש במקלטי מס. רשות המסים בישראל עוקבת אחר התוכנית של ה-OECD, והיא מתחילה ליישם פעולות שונות אשר נועדו למנוע תכנוני מס שונים. 

ישראלים שהם בעלי חברות זרות חייבים להיערך לשינויי החקיקה הצפויים ולתיקוני אמנות המס, אשר עשויים להשפיע על תכנוני המס שלהם. במקרים רבים יהיה צורך לבחון שינויי מבנה האחזקות בחברות הזרות, וזאת על מנת למנוע תקיפת תכנוני המס על ידי רשויות המס.

עיקרי התוכנית של ה-OECD

ארגון ה-OECD מקדם תכנית פעולה מקיפה המורכבת מפעולות שונות אשר מדינות אמורות ליישם, ובכלל זה ישראל, בשנים הקרובות. בטור זה יתוארו בקצרה עיקרי התוכנית של OECD.

אחת המשימות העיקריות של ארגון ה-OECD היא להגביל את השימוש בחברות במקלטי מס, ללא תוכן כלכלי, אליהן מוסטות הכנסות. כמו כן, המטרה היא להגביר את השקיפות ביחס לדיני המס. 

שחיקת בסיס המס

הארגון שם לו למטרה למנוע את שחיקת בסיס המס במדינות רבות, אשר מתבצע באמצעות, לדוגמא, ניכוי הוצאות ריבית. אחד מתכנוני המס הבינלאומיים הבסיסיים הוא להקים חברה במקלט מס אשר מלווה כסף לחברות שונות בקבוצת חברות בבעלות משותפת, באופן שבו הוצאות הריבית שוחקות את בסיס המס באותן מדינות עם שיעור מס חברות גבוה, ואילו הכנסות הריבית אינן ממוסות. 

בהקשר זה, ארגון ה-OECD החל לנסח מתודולוגיות לאיסוף וניתוח מידע בנושא שחיקת בסיס המס וניתוב רווחים למקלטי מס. המטרה היא לפרסם נתונים עדכניים על היקף התופעה של תכנוני מס בינלאומיים, כך שניתן יהיה להיערך ובמידת הצורך לתקן את החקיקה ואמנות המס בהתאם. 

ניצול אמנות מס

ארגון ה-OECD החל בפיתוח הוראות חדשות באמנות המס אשר נועדו למנוע את השימוש במכשירים פיננסיים מורכבים ונטרול יתרונות מס של חברות בינלאומיות המתקבלים באמצעות אותם תכנוני מס, לרבות לעניין ניכויי ריבית. המטרה היא למנוע את התופעה של כפל פטור ממס, ניכויים כפולים, ודחיות מס ארוכות.  

ארגון ה-OECD מעוניין לתקן את מודל אמנת המס, המקובל ברוב מדינות העולם, כך שיכללו הוראות אשר יחסמו את הפרקטיקה הנהוגה של תאגידים רב לאומיים לעשות שימוש לרעה באמנות המס. כך לדוגמא, באמנות למניעת כפל מס יכללו הוראות חדשות בעניין מחירי העברה, ובכלל זה מניעת שימוש בחברות קש אליהן מוסטות הכנסות וקביעת כללי דיווח נוקשים. 

כמו כן, תקבע הגדרה חדשה של המונח מוסד קבע, כך שניתן יהיה למנוע תכנוני מס שונים העוקפים את ההגדרה הקיימת. כך לדוגמא, תהיה דרישה מחברות בינלאומיות המוכרות באמצעות האינטרנט, שיש להן מחסני מלאי גדולים במדינות זרות, לשלם מס מקומי על כל רווח ממכירות באותן מדינות. 

 

* נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד המייצג בנושאי תכנון מס וגילוי מרצון.

**ד"ר עו"ד אבי נוב, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום