Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

גמלת ילד נכה וערעור על החלטת הועדה

מהי גמלת ילד נכה? האם אפשר לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי? האם בית הדין לעבודה מסייע לילדים ולהורים התובעים?

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
15.08.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
גמלת ילד נכה וערעור על החלטת הועדה

גמלת ילד נכה היא גמלה חודשית שניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי להורים שמטפלים בילד עם נכות לפי קריטריונים מוגדרים.
הגמלה יכולה להינתן מגיל לידה ועד גיל 18. אוכלוסיית היעד כולל ילדים הסובלים מנכות פיזית, ליקויי ראייה, ליקוי שמיעה, אוטיזם, PDD, תסמונת אספרגר, פיגור שכלי, עיכוב התפתחותי, מחלות כרוניות, מערכתיות, נכויות רב תחומיות והפרעות רגשיות/נפשיות.

על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין הגמלה ניתן לערער בפני ועדת ערר היושבת במוסד לביטוח לאומי, כאשר התביעה נדחתה בגלל אחת הסיבות הבאות: לא אושרה גמלה כלל, אושרה גמלה חלקית, לא אושר תשלום רטרואקטיבי עבור התקופה המרבית. כמו-כן, ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, כאשר מדובר בתביעות שסיבת דחייתן היא חוק או תקנות המחייבות את המוסד לביטוח לאומי.

בית הדין האזורי לעבודה בת"א דן לאחרונה בערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (ילד נכה) מה-8 בספטמבר 2009 אשר קבעה, כי המערערת, ילדה בת 3 אשר סובלת מתסמונת אנלגמן, תהיה זכאית לגמלה מה-1 בנובמבר 2008 ולא קודם לכן.

המערערת נולדה ב-6 באפריל 2007, ואובחנה כמי שסובלת מתסמונת אנגלמן (AS) בגיל תשעה חודשים לערך,כלומר: בתחילת שנת 2008. ב-1 בפברואר 2009 נמסרה למערערת החלטת הועדה לפיה היא זכאית לגמלת ילד נכה בשיעור 100% החל מה-1 בנובמבר 2008.
לטענת המערערת, היה על הועדה לקבוע כי זכאותה לגמלה היא מיום לידתה, מכיון שהתסמונת שבה היא לוקה היא מולדת.

בית הדין: על הועדה לבחון שוב את הזכאות לגמלה

השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ קיבלה את הערעור, וקבעה כי זכאותה של המערערת יכול שתהא על פי הקריטריון המוגדר בתקנות כ"ילד עם ליקוי מיוחד". 
התקנות קובעות כי מדובר בעיקרון בילד עם תסמונת דאון או אוטיזם. השופטת ציינה, כי אין מחלוקת שהמערערת לא סובלת מתסמונת דאון ומאוטיזם, אך הפרשנות הראויה לתקנות היא, שגם ילד הנמצא במצב דומה למקרים המפורטים, כלומר: תסמונת דאון ואוטיזם, יהיה זכאי לגמלת ילד נכה.

" מעיון במסמכים הרפואיים אשר צירפה המערערת עולה כי התסמינים מהם סובלים הלוקים בתסמונת אנגלמן הינם תסמינים קשים. פיגור שכלי והתפתחותי, אפליפסיה, קשיים חריפים בדיבור, בעיות בשיווי המשקל, רעידות באיברים וכיוב'", כתבה השופטת בפסק הדין, והורתה להחזיר את עניינה של המערערת לועדה.

נפסק, כי ככל שתקבע הוועדה כי מצבה של המערערת דומה למצבו של ילד שסובל מאוטיזם או מתסמונת דאון, ככל שתקבע הועדה כי מצבה דומה, התובעת תהיה זכאית לגמלת ילד נכה מגיל 91 ימים ובכפוף להוראות ההתיישנות והשיהוי הנקובות בדין.

(ב"ל 5685-09 רינת חנימוב – המוסד לביטוח לאומי)

עוד בנושא:

קצבת נכות – שאלות ותשובות מהפורום

על קצבת נכות ומבחן ההכנסה

רוצים לשאול שאלה?היכנסו לפורום ביטוח לאומי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים