• תגיות:
האם מאן דהוא שם לב לכך כי אנשי האקדמיה אשר קראו וקוראים לחרם על מוסדות אקדמאיים בישראל  עוברים עבירה שעונשה שנתיים מאסר?

אני מפנה את כל המעונין לסעיפים 500(5) ו-(6) של חוק העונשין הקובעים -  יחד עם הרישא  - כהאי לישנא:
"הקושר קשר עם חברו לאחת המטרות האלה, דינו - מאסר שנתיים:
(5)  להזיק לאדם במשלח ידו או במקצועו:
(6) למנוע או להפריע אדם מעסוק באופן חופשי וכדין במשלח ידו, במקצועו או בעבודתו, ובלבד שהיה במעשה משום עבירה אילו עשאו יחיד.
 
לית מאן דפליג כי חרם על מוסדות אקדמאיים בישראל יגרום להפרעה למרצים  ולחוקרים  בביצוע משלח ידם  או  מקצועם בכך  שלא יוכלו להשתלם בחו"ל, בכך שיימנע  מהם קיום קורסים אקדמיים משותפים ביו"ל, יימנע מהם קבלת מענקים למחקר אקדמי וכיו"ב.

ברור גם כי כל חרם כזה, אם יצליח, יהווה משום פגיעה אם הוא (החרם) בוצע על ידי יחיד. נזק הוא נזק  הוא נזק ואין חשיבות לעצם קיומו אם הוא נובע מפעולת יחיד או ממעשי כמה יחידים!

האם יש מאן דהוא  המעונין להרים את הכפפה ולהגיש תלונה מתאימה לגורמי החקירה המשטרתית כדי שיטפלו בתלונה ?