Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מדריך זכויות לנפגעים בפעולות איבה וטרור

לאחרונה רבו פעולות הטרור, אשר גרמו לנפגעים, להם מגיעות זכויות ע"פ חוק. באילו זכויות מדובר? מהי גדר הזכאות לפיצויים? לפניכם סקירה עדכנית בנושא

מאת: עו"ד מרב וייס קרטיה | שרון, וייס-קרטיה-משרד עו"ד
29.10.15
תאריך עדכון: 03.11.15
4 דק'
מדריך זכויות לנפגעים בפעולות איבה וטרור

פעולות איבה אינן דבר נדיר במחוזותינו, ובעיקר בתקופה זו, בה אנו עדים לטרור מתמשך ויומיומי, בכל קצוות הארץ. למרבה הצער, במקרים רבים מובילות פעולות האיבה לתוצאות חמורות של פגיעה גופנית ונפשית ואף לאבדן חיי אדם. לא תמיד נפגעי פעולות איבה מודעים וזוכים לקבל את זכויותיהם המגיעות להם על פי החוק, משום שהם נתקלים בקשיים בירוקרטיים, ועושים את כל הטעויות המשפטיות האפשריות, מה שעלול להוביל לאובדן זכויותיהם ולהפסדים כספיים.

פיצויים בגין נזקים שנגרמו מפעולות איבה ניתנים בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שחוקק בשנת 1970, על פיו ניתן לקבל באמצעות המוסד לביטוח לאומי פיצויים ותגמולים בגין "פגיעות איבה", כגון: פיצויים בגין נכות או מוות, טיפולים רפואיים , הוצאות החלמה, שיקום, ריפוי ועוד. 

מהי "פגיעת איבה"?

"פגיעת איבה" נגרמת, בין היתר, מפעולות של כוחות אויב, בין אם ע"י צבאות סדירים, בלתי סדירים או ארגוני טרור, ממעשה אלימות על רקע לאומי-אתני ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי. כדי ש"פגיעת איבה" תיחשב ככזו, עליה להתרחש במסגרת אירוע שיוגדר על ידי משרד הביטחון כ"אירוע איבה", שכן רק אז ניתן יהיה לסווג את הפגיעות שנוצרו במהלך האירוע כ"פגיעות איבה".

מי זכאי לפיצויים בגין פגיעת איבה?

הזכאות על פי החוק ניתנת לאזרח ישראלי אשר נפגע מפעולת איבה בארץ, באזור יהודה ושומרון ועזה או בחו"ל, לתושב ישראל אם נפגע בארץ או בחו"ל, וכן למי שנכנס לישראל על פי חוק ונפגע כתוצאה מפעולת איבה בארץ.

נפגעתי בפיגוע. מה עלי לעשות?

שמות הנפגעים מועברים על ידי המשטרה למוסד לביטוח לאומי, וזה דואג באמצעות גורמים מטעמו ליצור קשר עם הנפגעים ובני משפחותיהם במטרה לסייע להם באמצעות מתן ייעוץ נפשי וחברתי, וכן במטרה להדריכם בנוגע למימוש הזכויות המגיעות להם.
לא תמיד הנפגעים מאותרים על ידי המשטרה, ולעיתים -במיוחד במקרה של פגיעת הלם או חרדה- הנפגעים מתפנים  מזירת האירוע באופן עצמאי או בסיוע קרוביהם, שכן הם סבורים "שלא נפגעו" או שפגיעתם "קלה".

במקרה כזה לא קיימת כל מניעה מצד הנפגעים לפנות בהמשך למוסד לביטוח הלאומי ולהגיש תביעת זכאות  באופן עצמאי, אך עליהם לעשות זאת בהקדם האפשרי ועד שנה ממועד האירוע ולצרף לתביעתם אישור כי האירוע הוכר כפגיעת איבה, וכן מסמכים אשר יוכיחו את הימצאותם במקום האירוע ואת הנזק שנגרם להם. את הטפסים המיועדים להגשת התביעה יוכלו הנפגעים להוריד מהאתר של המוסד לביטוח לאומי או לקבלם בסניפי המוסד. השתהות בהגשת התביעה עלולה לגרום לאיבוד חלק מהזכויות המגיעות לנפגעים. בעת הגשת התביעה, רצוי לפנות להתייעצות עם עורכי דין העוסקים בנושא הפגיעות מפעולות האיבה ואשר להם ניסיון מוכח בתחום. 

מהן הזכויות במקרה שנגרמה נכות?

נפגע שהוכר כנפגע מפעולת איבה יוכל להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת נכות זמנית או קבועה בגין הפגימה שבגינה הוכר, וזו תיבחן על ידי הועדה הרפואית של המוסד. גם תביעה זו יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה. במקרה שנקבעה נכות של 20% ומעלה, הנפגע יהיה זכאי לתגמולים חודשיים, זכויות והטבות נוספות. במקרה של קביעת נכות בין 10%-19% יוענק מענק חד פעמי לנפגע כמפורט להלן.

למה זכאים הנפגעים?

נפגעי פעולות איבה שנכותם נקבעה ל 20% ומעלה, זכאים על פי החוק לתגמולים כספיים, טיפולים רפואיים, תרופות והטבות שונות כגון: לימודים אקדמאיים, סיוע ברכישת רכב, הנחה בתשלומי ארנונה ואגרת טלוויזיה מתן טיפולי שיניים , מימון פסיכולוג ועוד. חשוב לציין, כי כל אלו נקבעים בהתאם לכל מקרה ומקרה. זאת ועוד, נכים זכאים לתגמולים מיוחדים בשל אי כשירותם לעבוד. כך לדוגמא, נפגע בפעולת איבה שאינו כשיר לעבודה זכאי לתגמול מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי בתקופה בה הוא מקבל טיפול רפואי בעקבות פציעתו, וזאת בתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי מגורם אחר .

נכים שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של בין 10% - 19% , זכאים לתגמול חד פעמי בלבד. 

מהי זכאותו של נפגע איבה במידה שהאירוע אירע במסגרת עבודתו?

אדם אשר נפגע בפעולת איבה במסגרת עבודתו או בעת שהיה בדרכו לעבודה או ממנה, יכול לבחור באחד משני המסלולים - הוא יכול הוא להגיש תביעה כנפגע פעולת איבה באמצעות החוק לנפגעי פעולות איבה או מנגד, הוא יכול להגיש תביעה כנפגע עבודה למוסד לביטוח הלאומי. בכל מקרה לא תהיה אפשרות לנפגע לקבל תגמול כפול. 

האם גם בני משפחותיהם של הנפגעים זכאים לסיוע?

מחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי מעניקה סיוע בהחזר הוצאות לבני משפחותיהם מדרגה ראשונה של נפגעי פעולות איבה. ההחזרים כוללים, בין היתר, החזר הוצאות לינה לקרובים המתגוררים בסמוך לבית החולים, החזרי נסיעות, החזרים בגין ימי עבודה ועוד. בנוסף, במקרה בו נפטר הנפגע זכאים בני המשפחה לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי. 

 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים