נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

רוצים לבנות פרגולה? תתחילו ע"י הוצאת היתר בנייה.

רוצים לבנות פרגולה? לשנות חזית? לבנות על הגג? לשם כך תדרשו להוציא היתר בנייה.

מאת: מערכת משפטי| | 3
רוצים לבנות פרגולה? תתחילו ע"י הוצאת היתר בנייה.

היתר בנייה הוא האישור החוקי שניתן מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בהיתר זה מופיעות זכויות הבנייה, כפי שנקבעו בתוכנית בנין עיר באותו מקום.

כל עבודה בקרקע ובניין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, דורשים קבלת היתר בנייה. למשל: פעולות כמו הריסת בניין ישן, הקמת בנין חדש, תוספת לבניין קיים, וכל שינוי (למעט שינוי פנימי) שכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון  חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה, ועוד.

שינוי פנימי הוא שינוי שלא משנה את שטחה של הדירה או פוגע בקיר חיצוני או בקונסטרוקציה של הבניין, בצנרת המשותפת, ברכוש המשותף וכולי. במקרה של שינוי פנימי אין צורך להוציא היתר בנייה.

 

לקבלת יעוץ משפטי בנושא היתר בנייה פנו אל עורכי דין מקרקעין!

ישנם כמה סוגי היתרים, בהתאם לשאלה האם הבקשה לקבלת היתר תואמת את הוראות התוכנית החלה על הקרקע, או אם הבקשה לא תואמת את התוכנית אבל עומדת בקריטריונים לקבל הקלה, וכולי.
 
לפני כל פעולת בנייה ניתן לקבל מידע מוקדם בוועדה המקומית, הכולל בין השאר את תמצית הוראות תוכנית המתאר ואת השטחים המותרים לבנייה עפ"י התכניות המאושרות: שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי הבניין, מס' הקומות, גובה וכו'. מידע מוקדם שניתן בכתב, תמורת תשלום, מחייב את הוועדה חצי שנה מיום קבלתו.

הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר הינו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של אתר הבנייה, שתיערך ותיחתם ע"י מודד מוסמך. למפה יש לצרף מידע לגבי זכויות הבנייה בנכס, תוכניות בניין עיר החלות במקום והוראות בנייה תקפות.
בהמשך יש להכין תוכנית הגשה, שתוכן על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי.

כמו כן, מי שמבקש את ההיתר צריך להגיש לוועדה מסמכים המוכיחים על בעלותו, שיצורפו לתיק, כמו: נסח טאבו, בקשה להיתר על ידי חברות (אם מדובר בחברה), נסח רישום מרוכז של הבית המשותף, אם המדובר בבית משותף. כמו-כן יש לצרף צילומים מתוכנית ההגשה שתישלח ע"י הוועדההמקומית על חשבון מבקש ההיתר, לכל אחד מבעלי הזכויות שלא חתם על הבקשה.
 בבקשה להיתר בנייה לתוספת בנייה יש לצרף צילום חזיתות המבנה הקיים.
  
לאחר שהגשתם את הבקשה, הצוות הטכני של הוועדה יערוך בדיקה של המקום, לקראת הבאת הבקשה לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית. בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות או את דרישות הוועדה המקומית, תובא הבקשה לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

הדיון בוועדה המקומית מתועד על ידי פרוטוקול שבו נרשמות ההחלטות, ההסתייגויות וההנמקות של חברי הוועדה והמהנדס שלה, ולחלק מן ההחלטות יש חובת הנמקה.
לאחר אישור הבקשה על ידי מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תישלח למבקש הודעה על  החלטת הוועדה ועל הדרישות שיש להשלים.
אם ניתן היתר בנייה, תוקפו של היתר היא לשלוש שנים מיום הוצאתו בכפוף לסייגים הקבועים בדין.
 אם הוועדה המקומית דחתה את הבקשה להיתר בנייה, אפשר לערער על כךבפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.

ואל תחשבו שכל זה לא עולה לכם כסף - עם הגשת הבקשה יש לשלם לוועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. עם אישור הבקשה על ידי הוועדה המקומית ייחשב תשלום הפיקדון הזה כמקדמה על חשבון אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום על פי החוק.

הטיפ שלנו: כיוון שהמדובר בהליך סבוך וארוך, התייעצו עם אדריכל או הנדסאי מומחה שילווה אתכם בתהליך, ובדקו היטב אילו טפסים עליכם להגיש ועל ידי מי הם אמורים להיות חתומים, כי כל פספוס כזה יעכב בחודשים את מועד החלטת הוועדה.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
היתר בנייה חוק התכנון והבניה ועדת התכנון והבניה
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא