zap group mishpati logo

התפטרת? אולי בכל זאת מגיעים לך פיצויי פיטורים

אמנם החוק מזכה את העובדים בישראל בפיצויי פיטורים רק כאשר הם פוטרו ולא התפטרו, אולם ישנם מספר מצבים חריגים בהם על אף שהעובד התפטר ולא פוטר, הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. מתי בדיוק זה קורה?

02.06.16
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
התפטרת? אולי בכל זאת מגיעים לך פיצויי פיטורים

עובדים רבים מניחים שמאחר שהם בחרו להתפטר ולא פוטרו על ידי מעסיקיהם הם לא זכאים לפיצויי פיטורים. על פי רוב זה אכן נכון אך לא תמיד. אם התפטרת, חשוב שתבדוק האם מתקיים בעניינך חריג שמזכה אותך בפיצויי פיטורים על אף שאתה יזמת את הפסקת העבודה. 

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד שעבד במקום עבודתו רצוף במשך שנים עשר חודשים (שנה) שלאחריהם פוטר זכאי לפיצויי פיטורים. כלומר, החוק מעמיד שני תנאים מצטברים: האחד, תקופת עבודה רצופה של שנים עשר חודשים לפחות; והשני, הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק. במקרים מסוימים על אף שאחד מהתנאים הללו לא מתקיים, העובד בכל זאת זכאי לפיצויי פיטורים. חוק פיצויי פיטורים מפרט את המקרים הללו.

באילו מקרים זכאי העובד לפיטורים על אף שפוטר לפני שחלפה שנה מראשית העסקתו?

כאשר המעסיק מפטר את העובד בסמוך למועד בו תחלוף שנה מראשית העסקתו, ויוכח כי בחר בעיתוי זה כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, הוא ייאלץ לשלמם לעובד בכל זאת.

סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי במידה שעובד התפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או עקב יחסי עבודה שמונעים ממנו להמשיך בעבודתו, יש לראות בהתפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויים

באילו מקרים זכאי העובד לפיטורים על אף שהתפטר ולא פוטר? 

ישנם כמה מקרים שהחוק מפרט, שבהתקיימם מתפטר הוא כדין מפוטר, ומגיעים לו פיצויי פיטורין. אלה הם המקרים:

התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה ו/או נסיבות שביחסי העבודה: סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי במידה שעובד התפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או עקב יחסי עבודה שמונעים ממנו להמשיך בעבודתו, יש לראות בהתפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויים. כדי שחריג זה יתקיים יש צורך בהרעה מוחשית (של ממש) בתנאי העבודה וכן על העובד להתריע בכתב קודם התפטרותו על ההרעה בתנאי העבודה ולתת למעביד הזדמנות לבטלה. הרעה בתנאי העבודה יכולה להיות מצב בו  שונה מקום העבודה (למשל: המשרד עבר למקום רחוק ב-40 ק”מ או למקום שקשה להגיע אליו ממקום מגורי העובד), שונה תפקיד העובד, הופחת שכר העובד, עוכב תשלום שכר העובד, המעביד רודה בעובד (צועק, מטרטר, משפיל), לא שולמו לעובד תשלומי פנסיה ועוד.

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי: סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שנאלץ להתפטר כתוצאה ממצב רפואי לקוי שלו או של בן משפחתו, וישנם מסמכים רפואיים התומכים בכך, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לפיצויים. 

התפטרות אחרי לידה לצורך טיפול בילד: סעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים קובע שעובדת שהתפטרה במהלך תקופה של 9 חודשים לאחר לידת תינוק לצורך טיפול בתינוק, ניתן יהיה לראות את התפטרותה כפיטורים לעניין זכאותה לפיטורים.

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים של העובד: סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי לעתים עובד שנאלץ להעתיק את מקום מגוריו ובשל כך עזב את מקום עבודתו - ניתן לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויים. זאת, כאשר העתיק מקום מגוריו עקב גירושין או נישואין, עקב שינוי הצבה של בן זוג שמשרת בכוחות הביטחון (בתנאי שמדובר ביישוב המרוחק לפחות 40 ק”מ ממקום העבודה) ועוד.

התפטרות עקב גיוס למשטרה או לצבא: כאשר עובד מבקש לעזוב את מקום עבודתו בשל גיוס לשירות צבאי או משטרתי, ניתן לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין הזכאות לפיצויים.

מה קורה אם תמה תקופת ההעסקה שנקבעה בחוזה העסקה והחוזה לא מחודש? מצב זה נחשב לפיטורים או התפטרות?

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי במקרה בו חוזה ההעסקה בין העובד למעביד הינו לתקופה קצובה וקבע שעם הגיעה לסיומה יסתיימו יחסי העבודה והחוזה אכן הגיע לסיומו, ניתן לראות את עזיבת העובד כפיטורים לעניין זכאותו לפיצויים. אולם, במקרם בהם המעביד הציע בכתב לעובד לחדש את חוזה ההעסקה, שלושה חודשים טרם תום תקופת העסקה והעובד סירב להצעה זו, לא יראו בהפסקת העבודה פיטורים.

מה קורה במצב של פטירה - פטירת המעביד? פטירת העובד?

גם למצבים אלה מתייחס חוק פיצויי פיטורים שקובע בסעיף 4, כי כאשר מעביד נפטר ועקב פטירתו נפסקה עבודתו של העובד, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. אגב, כלל זה תופס גם במקרה של פשיטת רגל של המעביד שהובילה להפסקת העסקת העובד. במקרה בו העובד הוא שנפטר, סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי שאריו זכאים לקבלת פיצויי הפיטורים.

האם עובד שמתפטר ולא מתקיימים אצלו אחד מהמצבים הללו, לא יקבל פיצויי פיטורים?

עובד שמתפטר לעתים יכול לקבל פיצויים מקופת הפנסיה שלו. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי התשלומים החודשיים שמעסיק מפריש לקופת פיצויים או קופת תגמולים יוכלו להחליף את פיצויי הפיטורים שישולמו לעובד אם נקבע כך בהסכם קיבוצי שתקף למקום העבודה. במקרים אלה העובד יוכל לקבל פיצויים לאחר סיום עבודתו, גם אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים, לרבות התפטרות. החלת הסעיף מתאפשרת גם במקרה בו לא חלפה שנה מראשית ההעסקה. כלומר, סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופת הפנסיה או הפיצויים על שמו גם במקרה שהתפטר וגם אם לא השלים שנת עבודה מלאה. 

לסיכום, כדי שעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים יש צורך בהתקיימם של שני תנאים מצטברים - השלמת שנת עבודה רצופה ופיטורים ביוזמת המעסיק. ישנם מקרים שמונה החוק בהם על אף שלא התקיים אחד התנאים הללו, העובד עדיין יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. חשוב מאד שהעובדים יכירו את החריגים שהחוק קובע, ויבדקו האם על אף שהתפטרו או פוטרו בטרם חלפה שנה מראשית העסקתם, הם בכל זאת זכאים לפיצויי פיטורים. 

 * כל האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני ומלא.

עו"ד אורנה שמריהו

עו"ד אורנה שמריהו

עו"ד אורנה שמריהו עוסקת בדיני עבודה, ומייצגת עובדים ומעסיקים מכל ענפי המשק. יש לה ניסיון מקצועי של 23 שנה, כאשר היא צברה ידע רב בעת עבודתה כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות הפקידים במרחב תל אביב יפו. עו"ד אורנה שמריהו מייצגת את לקוחותיה בכל הערכאות השיפוטיות.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עו"ד אורנה שמריהו

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה