open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     חוק חוזה קבלנות: מדריך

     הזמנתם שולחן מנגר לראש השנה, הגיע ליל הסדר - ואתם עדיין מחכים? מערכת היחסים ביניכם מוגדרת בחוק חוזה קבלנות ושונה לחלוטין מיחסי עובד מעביד או רכישת שולחן מוכן בחנות רהיטים

     חוק חוזה קבלנות: מדריך

     חוק חוזה קבלנות (תשל"ד-1974) נועד להסדיר את מערך היחסים והציפיות בין נותן השירות, הקבלן, לבין מקבל השירות - המזמין. הקבלן מבצע עבודה כלשהי עבור המזמין, אך אינו עובד אצלו, ולכן לא חלים עליהם דיני העבודה, המתייחסים ליחסי עובד-מעביד.

     מהי מטרת החוק?

     מטרת החוק היא להגדיר את כללי ההתנהלות במערכת היחסים בין קבלן למזמין, את תחומי האחריות של כל אחד מהצדדים ואת המגיע לכל צד במקרה של הפרת החוק על ידי הצד השני. החוק נועד להשלים הוראות קיימות של חוקים אחרים, כגון חוק החוזים. החוק חל רק במקום בו אין כללים ספציפיים שהוכתבו על ידי חוקים אלה.

     מטרת החוק היא להגדיר את כללי ההתנהלות במערכת היחסים בין קבלן למזמין, את תחומי האחריות של כל אחד מהצדדים ואת המגיע לכל צד במקרה של הפרת החוק על ידי הצד השני. החוק נועד להשלים הוראות קיימות של חוקים אחרים, כגון חוק החוזים

     מהי חשיבות החוק?

     מאחורי המושג יחסי עובד-מעביד עומדים הרבה חוקים ופסיקות, וערכאה משפטית מיוחדת - בית הדין לעבודה - שהוקמה לשם הסדרת יחסים אלה. יחסי קבלן-מזמין אינם עונים על הגדרה זו, ושונים גם מהיחסים המוגדרים בחוק המכר, המדבר על אספקת נכס קיים.

     יחסי קבלן - מזמין מתחילים עוד לפני שהנכס קיים, כאשר המזמין פונה אל הקבלן ומבקש ממנו לייצר עבורו נכס כזה. בפרק הזמן עד להשלמת העבודה על הנכס ומסירתו לידי המזמין, עלולות לעלות מחלוקות שונות, אותן בא החוק להסדיר, כגון: מי אחראי על תקינות חומרי הגלם, מה קורה כאשר יש פגם בתוצר וכו'.

     מהם עיקרי החוק?

     עיקר החוק הוא הגדרת תחום האחריות של השותפים לעסקה: מתי נגמרת אחריותו של צד א' ועוברת לצד ב', מהן החובות הכלולות תחת אחריות זו ומהן הזכויות של כל אחד מהצדדים.

     הגדרת מהות היחסים

     סעיף 1 מגדיר את מטרת החוק, תוך דגש על היחסים בין המזמין לקבלן, והגדרתם כיחסים שאינם יחסי עובד-מעביד. יודגש כי אם יקבע כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד, כל הכתוב מטה בהמשך מאמר זה - אינו רלוונטי.

     חובות הצדדים

     סעיף 2 מהווה אחד ההבדלים המהותיים בין הגדרת יחסי עובד-מעביד להגדרת יחסי קבלן-מזמין. על פי סעיף זה, חובת הקבלן היא ביצוע העבודה, וחובת המזמין היא תשלום השכר. אילו היו אלה יחסי עובד-מעביד, היה המזמין חייב לשלם את שכרו, גם אם לא ביצע את העבודה (והיה חייב כלפיו בעוד זכויות מכוח דיני העבודה: ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין וכו').  

     זכות הקבלן להזדמנות נאותה לתיקון

     סעיף 3(א) מתייחס למצבים בהם יש פגם בביצוע העבודה, לטענת המזמין. כלומר: הקבלן לא ביצע את עבודתו בהתאם למוסכם. במצבים כאלה, קובע החוק, חייב המזמין להודיע לקבלן על פגם זה, תוך זמן סביר, ולתת לו הזדמנות לתקן את הפגם, אם ניתן לתקן את הפגם.

     סעיף 3(ב) מוסיף כי אם לא יאפשר המזמין לקבלן לתקן את הפגם תוך זמן סביר, או אם הפגם נגרם מסיבה שהמזמין אחראי לה, לא יוכל המזמין לבוא בטענות לגבי פגם זה.

     סעיף 4(א) עוסק במקרים בהם הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, על אף שקיבל על כך הודעה. במקרה זה, רשאי המזמין לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מהקבלן החזר או לנכות אותו מהתמורה שסוכמה. 

     פגם שלא תוקן

     סעיף 4(א) עוסק במקרים בהם הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, על אף שקיבל על כך הודעה. במקרה זה, רשאי המזמין לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מהקבלן החזר או לנכות אותו מהתמורה שסוכמה. 

     באותו אופן, מבטיחים סעיפים 4(ב) ו- 4(ג) את זכותו של המזמין לנכות מהתמורה המגיעה לקבלן, אם תיקון הפגם דחוף, ולכן מתבצע בידי איש מקצוע אחר; או אם הפגם לא ניתן לתיקון.

     במבחן המציאות, משאיר סעיף זה מקום רב לפרשנות, ומהווה מקור למחלוקות רבות בבתי המשפט, סביב השאלה מהו סכום ההחזר אותו רשאי המזמין לדרוש או לנכות עבור התיקון, מהתמורה המגיעה לקבלן.

     אספקת הנכס בגמר התשלום

     סעיף 5 מצהיר כי הקבלן רשאי לעכב את מסירת או שחרור הנכס עד גמר התשלומים שסוכמו.

     חובת המזמין לקבל את הנכס

     סעיף 6(א) נועד למנוע מצבים בהם המזמין אינו מגיע לאסוף את הנכס שהזמין. על פי סעיף זה, אם המלאכה בוצעה, המזמין חייב לקחת את הנכס שהזמין במועד עליו סוכם, או אם לא סוכם מועד כזה, תוך זמן סביר.

     סעיף 6(ב) מגדיר עד איזה שלב אחראי הקבלן על הנכס, ומאיזה שלב עובר הנכס להיות תחת אחריותו של המזמין. הסעיף קובע כי אם הנכס אבד או ניזוק כשהיה ברשות הקבלן, יחול עליו חוק השומרים. 

     אחריות במקרה נזק או אובדן

     סעיף 6(ב) מגדיר עד איזה שלב אחראי הקבלן על הנכס, ומאיזה שלב עובר הנכס להיות תחת אחריותו של המזמין. הסעיף קובע כי אם הנכס אבד או ניזוק כשהיה ברשות הקבלן, יחול עליו חוק השומרים. 

     בסעיף זה, ניתן להיווכח באופן בו משלים חוק חוזה קבלנות את החסר בחוקים אחרים. החוק מבטל את ההסתייגות הקיימת בחוק השומרים (לפיה אם השמירה היא עניין טפל למטרה העיקרית, לא תחול האחריות) ומטיל על הקבלן אחריות מלאה. 

     יחד עם זאת, מבהיר סעיף זה את חשיבות המועד בו אבד או ניזוק הנכס: אחריות הקבלן תקפה עד למועד בו אמור המזמין לקחת את הנכס. אם הנכס אבד או ניזוק לאחר מועד זה, זו אחריות המזמין בלבד.

     מילוי הסדקים בחוק ובחוזה העבודה

     סעיף 7 מבהיר כי חוק זה אינו בא במקום סעיפי חוק החוזים העוסקים בהפרת חוזה. אם הופר החוזה בין המזמין לקבלן, ייקבע הפיצוי על פי חוק החוזים.

     סעיף 8 ממשיך במגמה זו ומוסיף כי חוק חוזה קבלנות אינו חוק קוגנטי. כלומר, החוק אינו מחייב בכל מצב: אם סוכם אחרת בחוזה שבין הקבלן למזמין, יהיה המוסכם ביניהם תקף.

     חוק חוזה קבלנות מגדיר את התנהלות יחסי העבודה בין קבלן למזמין בכל שלבי ההתנהלות ביניהם, ובמקרים בהם אחד הצדדים חורג מהתנאי שהוסכמו על ידם. פרטים רבים הקשורים ליחסים בין קבלן למזמין מוגדרים בחוקים אחרים, וחוק זה נועד לתת את המענה במקרים הספציפיים עליהם לא עונים חוקים אלו

     הצהרת תוקף החוק

     סעיפים 9 ו-10 מבטלים חוקים קודמים מתקופת העות'מאנים והבריטים, כדי להסיר כל אפשרות למחלוקת בדבר החוק התקף. חוק זה נכנס לתוקף, על פי סעיף 11, החל מה- 17.10.74.

     לסיכום: חוק חוזה קבלנות מגדיר את התנהלות יחסי העבודה בין קבלן למזמין בכל שלבי ההתנהלות ביניהם, ובמקרים בהם אחד הצדדים חורג מהתנאי שהוסכמו על ידם. פרטים רבים הקשורים ליחסים בין קבלן למזמין מוגדרים בחוקים אחרים, וחוק זה נועד לתת את המענה במקרים הספציפיים עליהם לא עונים חוקים אלו.

     עו"ד אמיר שושני עוסק בתחום דיני העבודה, נזיקין, מקרקעין ונדל"ן.

     לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
     done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
     האם מאמר זה עזר לך?
     אנשים דירגו ()
     lawyer זקוקים לייעוץ משפטי? פנו אלינו ואחד מעורכי הדין באתר יחזור אליכם בהקדם