• 10 באוקטובר 2015

  פיצוי הלנת פיצויי פיטורין

  ברצוני לדעת האם מגיע לי הלנת פיצויי פיטורין.
  יום העבודה האחרון היה 22 ביולי 2015.
  החברה העבירה לסוכן הביטוח את סכום התשלומים ב 27 לאוגוסט 2015.
  עד היום מלבד השלמה קטנה של המעביד לא קיבלתי את דמי הפיצויים שלי?

  תודה על המענה המהיר.

  10 באוקטובר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 11 באוקטובר 2015

  פיצוי הלנת פיצויי פיטורין

  פיצוי פיטורים ישולמו ביום הפסקת יחסי עובד ומעסיק או המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר, חוזה עבודה או צו הרחבה החל על העובד (המאוחר מבין המועדים). פיצויי פיטורים יראו כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם.
  על פי חוזר שהוציא הממונה על הביטוח חייבת חברת הביטוח או קרן הפנסיה לשחרר את צבירת הפיצויים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים תוך 30 יום מהיום בו הומצאו לקרן הפנסיה או חברת הביטוח כל המסמכים הנדרשים לשחרור הכספים.
  סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. קובע כי מעסיק שלא עמד בחובת ההודעה לקופת הגמל על שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת העובד, תוך 15 יום מיום הפיטורים, תחול עליו חובת תשלום פיצויי הלנה בגין כל תקופת האיחור.

  11 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?