• 16 באוקטובר 2015

    אישור חבות במס על פיצויי פיטורין בנוסף על הפרשות לקופה

    האם מעביד רשאי לחייב עובד שסיים שנת עבודה או קרוב לשנת עבודה להביא אישור מס הכנסה(רשות המסים) לעניין כמה לנכות מתשלום פיצויי פיטורין אשר חויב בהם המעביד לפי פס"קד בגובה שנת עבודה בשני חלקים(על פני 2 חודשים) נוסף על הנפקת אישור משיכת הפרשות 6% לפיצויים שביצע המעביד לקופת פנסיה ללא השלמת פיצויים,(לפי סעיף 14) שהם בגובה חצי מגובה חודש עבודה?

    16 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?