• 6 בדצמבר 2015

  הודעת התפטרות ממשרת משק בית

  שלום רב
  אני עובדת במשק בית מזה כשנה וחצי בבית בראשון לציון
  היקף המשרה - יומיים בשבוע 9 שעות כל פעם
  משולמות לי זכויות סוציאליות
  ברצוני לעזוב את המקום
  כמה זמן מראש עלי להודיע למעסיק שלי
  ובאיזו דרך - בכתב או בעל פה
  בברכה, אבישג

  6 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 10 בדצמבר 2015

  הודעת התפטרות ממשרת משק בית

  בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, עובד צריך ליתן הודעה מוקדמת למעסיקו באופן הבא:
  1. עובד המשתכר על בסיס חודשי ייתן הודעה מוקדמת במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה. החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים..
  2. עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי צריך ליתן הודעה מוקדמת באופן הבא:
  במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה , במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.
  במקרה בו עובד אינו נותן הודעה מוקדמת מספקת המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו את החלק היחסי. מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, בתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. יש להודיע על פיטורים או התפטרות בכתב ומראש.

  המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו

  10 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?