• 24 בינואר 2016

  שמירה על מלוא הכיסוי הביטוחי והזכויות

  אציין כי בתקנון קרן פנסיה : "הכנסה מבוטחת חודשית" של שכיר מוגדרת כך ציטוט:
  " לגבי עמית שאינו עמית עצמאי, כהגדרתו בפרק י"ג - הסכום המתקבל מחלוקת דמי הגמולים החודשיים המתקבלים בגין
  מרכיבי התגמולים (עובד ומעסיק) (למעט דמי גמולים מופחתים שהופקדו בקרן לפי הוראות תקנה 20 ,) בשיעור
  מרכיבי התגמולים הקובע..."

  על מנת שלא ייפגעו הזכויות של עמית ( ששולמה לו פנסיית נכות בשיעור של 50% בלבד) ורוצה להשלים דמי גמולים באופן עצמאי כך שלא תפגע כל זכות שלו בקרן ,כך שישולמו לו תגמולים כביכול הוא נמצא בנכות של 100%) על העמית לציין בפני הקרן כי הוא מעוניין להשלים את מלוא דמי הגמולים הנדרשים לצורך שמירה על מלוא זכויותיו בקרן מבלי שהוא יפרט כי הוא רוצה להשלים גם את רכיב העובד וגם את רכיב מעביד? או שזה כן במקום שהעמית יפרט שהוא רוצה להשלים מלוא דמי הגמולים הן עבור רכיב העובד והן עבור רכיב המעביד?

  תודה רבה :

  24 בינואר 2016
 • 25 בפברואר 2016

  שמירה על מלוא הכיסוי הביטוחי והזכויות

  על מנת להשיב על השאלה נדרשים נתונים נוספים ובדיקת המסמכים הרלוונטים. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.

  25 בפברואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?