• 10 בפברואר 2013

  הגבלת עיסוק בשעות הפנאי במסגרת משרה מלאה

  שלום,
  האם הסעיף הבא חוקי?

  העובד/ת מתחייב להקדיש את מלוא זמנו, תשומת ליבו, יכולתו ומרצו באופן בלעדי
  לשם ביצוע חובותיו בחברה ומתחייב שלא להתקשר, בין כעובד ובין בדרך אחרת
  בכל עסק, פעילות מסחרית ו/או מקצועית, בין בתשלום ובין אם לאו, במשך תקופת
  העסקתו, לרבות לאחר שעות העבודה, בסופי שבוע ו/או במשך תקופת חופשה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

  נראה לי קצת מוגזם להגביל את עיסוקיי בסופי שבוע ולאחר שעות העבודה, לא?
  תודה רבה על התשובה!

  10 בפברואר 2013
 • 12 בפברואר 2013

  הגבלת עיסוק בשעות הפנאי במסגרת משרה מלאה

  אף כי הסעיף הוא סעיף נפוץ מדובר בסעיף בעייתי אשר דמיה ותתעורר מחלוקת משפטית יהיה צורך לבחון את מכלול הנסיבות ולא בטוח כי הוא יעמוד במבחן המידתיות.

  12 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?