• 22 בפברואר 2013

  פיטורים במהלך חופשה שנתית.

  עובד צבר חופשה שנתית של 29 ימים ונסע לחודש לארצות הברית.

  1)האם למעסיק מותר לפטר אותו בזמן שהיותו בחו"ל?

  2)האם חודש של חופשה יחשב לצורך פיצואי פיטורים כמו עבודה לכל דבר?

  22 בפברואר 2013
 • 24 בפברואר 2013

  פיטורים במהלך חופשה שנתית.

  מעסיק המפטר במהלך חופשה שנתית פועל באופן פסול. בהתאם להלכת ארבל, לא ניתן לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים לבין יתרת ימי חופשה צבורים, אלא לבקשת העובד. יתרה מכך לא ניתן יהיה לקיים שימוע לפני הפיטורים בלא נוכחותך בפועל.

  24 בפברואר 2013
  • 24 בפברואר 2013

   פיטורים במהלך חופשה שנתית.

   ימי החופשה ייחשבו ימי עבודה לכל דבר לצורך פיצויי הפיטורים.

   24 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?