• 6 במרץ 2013

  התפטרות ופיטורין

  שלום רב,
  1. מה נחשב התפטרות? האם חוסר נכונות העובד לבצע את המוטל עליו ו/או עזיבת מקום העבודה במהלך משמרת נחשב אקט התפטרות?
  להבנתי, כל עוד לא היתה בכוונת העובד להתפטר, אין המעסיק יכול לפרש את התנהגותו כהתפטרות. האם זה נכון? האם יש לכך תימוכין בחוק?
  2. במהלך ויכוח אמר המעסיק לעובד: לך הביתה, אתה לא עובד כאן יותר. האם מדובר בפיטורין? לא נערך שימוע, לא ניתנה התראה ולא ניתן מכתב פיטורין. אולם לשני הצדדים היה ברור שמדובר בסיום עבודה. האם המעסיק חייב בפיצויי פיטורין, והאם עליו לפצות גם על פיטורין שלא כחוק?

  תודה מראש

  6 במרץ 2013
 • 9 במרץ 2013

  התפטרות ופיטורין

  ישנם מקרים בהם עזיבת העבודה תוכל להתפרש כנטישה שבגינה ניתן להפחית את פיצויי הפיטורים. עם זאת, סביר כי העניין לא יתפרש כהתפטרות אלא תהווה עילה לפיטורי עובד.
  בפסיקה ישנה התייחסות לפיטורים אשר נעשו ב"עידנא רתיחה" כלומר בעת כעס ולא מתוך הפעלת שיקול דעת, מפיטורים אלו ניתן לסגת.
  בכל מקרה על המעסיק לקיים שימוע לתת הודעה מוקדת ולבצע "גמר חשבון" לפי חוק.

  9 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?