• 13 במרץ 2013

  פיטורים לא כחוק?

  במשך תקופת עבודתי במפעל אושרה לי חופשה שנתקיץ שנתית של שבועיים כל שנה בנוסף לחופשים שניצלתי במשך שנה וחופשות מרוכזות. כתוצאה מכך נוצרה יתרה שלילית של ימי חופשה. היום אני מסיימת לעבוד בחברה. האם נחשבת חופשה שאושרה לי מעבר למכסה השנתית כמאושרת , אם יכול מעסיק לנכות לי כיום את ימי החופשה מהשכר האחרון כפדיון חופשה שלילי?

  13 במרץ 2013
 • 17 במרץ 2013

  פיטורים לא כחוק?

  בסיומם של יחסי עובד מעביד ניתן לנכות מהשכר חובות של העובד כלפי המעסיק.

  17 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?