• 24 ביולי 2015

  חבר ועד באגודה שיתופית חקלאית וחברותו במליאת המועצה האזורית

  האם חבר ועד באגודה שיתופית אשר נבחר על ידי כלל התושבים בבחירות כלליות כאשר הבחירות היו בחירת 7 חברים מתוך כ-20 חברים אשר הגישו את מועמדותם לוועד האגודה. (בעבר לפני כ-25 שנים היה על החברים לבחור 5 חקלאים מתוך רשימת המועמדים מטעם החקלאים ו- 2 חברים נוספים מכלל התושבים שאינם חקלאיים, לא כך היה בבחירות האחרונות לאגודה כשנבחרו ה- 7 חברי הועד מתוך ה- 20 מועמדים), הישוב מוכר במשרד הפנים כ "זהות ועדים". האם מותר לאחד מחברי ועד האגודה להיות גם חבר במליאת המועצה האזורית? האם חבר ועד האגודה צריך להתפטר מועד האגודה בכדי להישאר כחבר במליאת המועצה האזורית?

  תודה

  24 ביולי 2015
 • 24 ביולי 2015

  חבר ועד באגודה שיתופית חקלאית וחברותו במליאת המועצה האזורית

  שלום רב!
  לפני כחמש שנים תוקן "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )", כדי להבהיר בחקיקה, כי עקב ניגוד העניינים, העלול להתעורר, מפעם לפעם, במילוי כהונה של חבר מליאת המועצה, אם יכהן בו-זמנית גם כחבר "ועד מקומי" – אין מקום לכהונה כפולה כזו.
  על-פי התיקון, קובעת מאז פיסקה 37ג(א)(4) של הצו הנ"ל, כי פסול לכהן כחבר במועצה האזורית – גם מי שהינו חבר "ועד מקומי".

  24 ביולי 2015
  • 24 ביולי 2015

   חבר ועד באגודה שיתופית חקלאית וחברותו במליאת המועצה האזורית

   שאלתי לגבי חבר ועד אגודה שיתופית לא על חבר ועד מקומי? האם הוא כחבר ועד אגודה יכול לשמש כחבר במליאת המועצה האזורית?

   24 ביולי 2015
   • 24 ביולי 2015

    חבר ועד באגודה שיתופית חקלאית וחברותו במליאת המועצה האזורית

    שלום רב!
    בשאלה צויין במפורש, כי המדובר במקרה בו חברי ועד-ההנהלה של האגודה מכהנים ב"זהות ועדים", היינו – גם כחברים ב"ועד המקומי" של הישוב, במישור המוניציפאלי שבאחריות ובבקרה של משרד הפנים ( הנזכר גם הוא בשאלה ). גם צירוף נבחרים נוספים מבין התושבים שאינם חברי-האגודה, מצביע על כהונה כפולה, הכוללת סמכויות ואחריות של "ועד מקומי".
    ברור כי מבחינת שאלת חברות במליאת המועצה האזורית - ניגוד עניינים נותר בעינו לגבי מי שמכהן כחבר "ועד מקומי", גם אם הינו בעל כהונה נוספת כלשהי. במקרה המתואר בשאלה, כל הנבחרים ביישוב הינם חברי "ועד מקומי", אף שלא כולם חברי הנהלת האגודה השיתופית.

    24 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?