• 22 באפריל 2014

    סודיות חו"ד עו"ס

    אני מבקש לקבל אפוטרופסות על חסוי. ביהמ"ש מבקש חו"ד מעובדת סוציאלית. האם חו"ד של העו"ס גלויה לי או שהיא סודית בפני.

    22 באפריל 2014