• 24 באפריל 2014

    כמה תעלה חוות דעת שנייה

    חוות דעת שנייה התבקשתי מבית משפט על החמרה בעייה. נפשית סכזיפריה

    24 באפריל 2014