• 28 בנובמבר 2012

    הריון

    אני בהריון ראשון בחודש חמישי ונעדרתי מהעבודה במשך ימי מבצע עמוד ענן האם אני אקבל פיצוי בגין ימים אלו?

    28 בנובמבר 2012