חוקי רוסיה - פורום עסקים ברוסיה והדין הרוסי

  • מנחם

    נשלח ע"ימנחם 16:05, 6 בדצמבר 2012

    האם כדי לאכוף פסק חוץ מרוסיה, יש צורך בהכרח בחוות דעת של הדין המקומי?

  • 13:31, 16 בדצמבר 2012

    כן. יחד עם זאת, בתי המשפט בישראל ככלל אינם אוכפים פסקי דין של רוסיה, היות ורוסיה אינה אוכפת פסקי דין של ישראל.

רוסיה ושאר מדינות חבר העמים הינם שוק אדיר מימדים, מורכב ומפתה אך גם בעל סיכונים רבים הן לפרט והן לתאגיד.
כניסה ועבודה בשוק זה מחייבת ליווי משפטי ועסקי כבר משלב הרעיון, עובר ליצירת קשרים ושותפים מקומיים פוטנציאליים, פנייה לגופים ורשויות מתאימים ועד לעבודה השוטפת בפועל.
כך גם ברמת הפרט, ייעוץ משפטי מתחייב כבר משלב הסדרת אישורי השהייה והעבודה, הסדרת מגורי העובדים והנציגים הזרים, וכלה בבעיות פרט העלולות להיווצר במהלך העבודה וחיי השגרה.
חשוב להדגיש, כי כל הסתבכות עם הרשויות עלולה לגבות מחיר כלכלי כבד ביותר. אשר על כן, סוף מעשה בייעוץ תחילה.