• 24 בינואר 2014

  אי אספקת רכב חדש בזמן

  רכשתי לאחרונה רכב חדש. בחברה נאמר לי כי אני אמור לקבל אותו תוך 14 ימי עסקים. בפועל כ 3 שבועות. אין לי רכב נוסף בבית ואני לגמרי תלוי ברכב החדש על מנת להמשיך בשגרת חיי ולהשתמש ברכב לצרכי היום יום של משפחה.
  במידה והחברה חורגת ממספר הימים שנאמר לי ואפילו ביום האם יש לי מקום לתבוע עגמת נפש?
  בברכה
  שגיא

  24 בינואר 2014
 • 18 בדצמבר 2016

  אי אספקת רכב חדש בזמן

  בספטמבר 3 הבטיחו לנו בכתב שהרכב שאנו מעוניינים לרכוש נמצא בדרך ב 3-11שילמנו עד היום אין תאריך לקבלתו

  18 בדצמבר 2016
 • 27 בינואר 2014

  אי אספקת רכב חדש בזמן

  שלום שגיא ותודה על פנייתך.
  בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 בכל הנוגע לרכישת רכב חדש מייבואן, ניתן לבטל העסקה בתוך 14 ימים מיום עשייתה ובלבד שטרם נרשם על שמך הרכב בהתאם לפקודת התעבורה.
  במקרה שלך מאחר והמועד הנ"ל חלף, ניתן לבטל העסקה בהתאם להוראת סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, לפיו "...עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –
  (1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;".

  בהצלחה,
  משרד עו"ד רענן בשן

  27 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?