• 21 במאי 2014

  התיישנות ?

  שלום רב.
  חבר עזר לי כספית לפני 19 שנה, ללא כל הסכם. מאז לא ביקש אף פעם שאחזיר לו כסף.
  לפני שנה מיוזמתי הצעתי להחזיר את הכסף אבל אז החבר ביקש גם הצמדה וריבית. נפגעתי וניתקתי קשר.
  הוא הגיש תביעה קטנה כאשר הוא מסתמך על כך שהסכמתי להחזיר לו כסף (במסרונים שהוחלפו בינינו).
  האם אפשר שלמרות ההתיישנות הוא יזכה בתביעה בגלל שהסכמתי לפני שנה? אם כן, האם אאלץ גם להוסיף הצמדה וריבית?
  תודה רבה.

  21 במאי 2014
 • 26 במאי 2014

  התיישנות ?

  אמיר שלום ותודה על פנייתך.
  התיישנות היא טענה שעליך להעלות בהזדמנות הראשונה.
  לשאלתך, בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק ההתיישנות:
  9. הודאה בקיום זכות
  " הודה הנתבע, בכתב או בפני בית-משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה. בסעיף זה, "הודאה" - למעט הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות".

  בהצלחה,
  משרד עו"ד רענן בשן

  26 במאי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?