• 24 באוגוסט 2013

  הסכמת הועד שהדיירים המפונים בפינוי ובינוי לא יקבלו ערבות בנקאית לקבלת דירה אחרת

  הוחלט ע"י הועד להסכים לפינוי בינוי אך אנו כדיירים מפונים לא נקבל אפילו ערבות בנקאית שתבטיח קבלת דירה אחרת.
  מדוע עלינו להסכים לדבר כזה? מה אפשר לעשות? למי לפנות כדי להבטיח את עתידנו?

  24 באוגוסט 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 24 באוגוסט 2013

  פינוי בינוי

  שלום יפית,
  היזם חייב לגבות את התחייבויותיו כלפיכם בערבות עפ"י חוק המכר (דירות). זכותך לסרב לחתום על ההסכם אם היזם לא יתחייב לתת לך ערבות. במקרה שהוא יסרב לתת ערבות כדין, ביהמ"ש או המפקח על רישום המקרקעין לא יתנו לו גיבוי במקרה שתסרבי לפנות את דירתך כדי לאפשר ליזם להרוס אותה.

  24 באוגוסט 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?