תקנון מצוי:חובת אספה שנתית,פרסום דו"ח כספי חצי שנתי - פורום בתים משותפים

שאלה חדשה
 • מאיר יהלומי

  נשלח ע"ימאיר יהלומי 21:28, 26 בינואר 2016

  בס"ד :-עפ"י התקנון המצוי אם על הנציגות לנהל ספרי חשבונות ולזמן אסיפת דיירים פעם בשנה לפחות. באסיפות, ולהציג את ספרי החשבונות ודו"חות כספיים חצי-שנתיים. ובעלי דירות רשאים לעיין בנ"ל בכל עת סבירה.ואינה עושה כך מה ניתן לעשות מכיוון, שהרוב מקפח את המיעוט באופן לא מוצדק ואינו מקיים חובות שבדין.מדובר 12 דירות שמתוכן 5 בעלי דירות גרים,2 ילדי בעלי דירה ו-5 בשכירות, 2-דוח כספי לשנת 2015 ;-חסר נתונים של יתרת בנק תשלום ביטוח לאומי למנקה, תשלום לביטוח צד ג,תשלום תרבות הדיור,בקיצור דוח חד שנתי לצאת ידי חובה וחשיפת בעלי הדירות לתביעות מיותרות 3--התנכלות של נציגות הבית על דייר התעלמות וקיפוח לזכויותיו עפ"י התקנון המצוי במיוחד בסעיף 5 א'. אסיפה כללית רגילה (א) בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף. בברכה, מאיר יהלומי

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

  עו"ד דניאל רותם,מנהל הפורום

  13:31, 1 בפברואר 2016

  שלום מר מאיר יהלומי, כאמור לעיל, אם הנציגות של הבית המשותף אינה ממלאת את חובותיה כמפורט בהוראות החוק וכן בתקנון הבית המשותף, אתה זכאי לעתור למפקח על רישום המקרקעין ולבקש ממנו לתת צו שיפוטי המחייב את חברי הנציגות למלא את חובותיהם. לחלופין, אתה זכאי לבקש מהמפקח למנות נציגות אחרת לבית המשותף.

  תגובה

הפורום יעסוק בכל מה שנוגע לבתים משותפים, לרבות חובות וזכויות של דיירים הגרים בבית משותף