open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 27 בספטמבר 2016

      תשלום להוצאות לועד הבית

      שלום,
      אני גר בבנין משותף בדירת דופלקס שבנויה משתי קומות: בקומה הראשונה יש 6 חדרים. בקומה השניה מעליה יש גג מרוצף ששיך לי בטבו, שפתוח לשמיים ללא תיקרה, ושאליה אני עולה עם מדרגות פנימיות.
      החלק היחסי שלי בבנין כפי שמופיע בטבו הוא 50/100. החלק היחסי הזה חושב ע"י חיבור שטח דירת 6 החדרים שלי + שטח הגג המרוצף מעליה.
      עפ"י החוק רשום שבחישוב החלק ברכוש המשותף, בחישוב שטח הרצפה לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות. אני רואה את הגג שלי כגזוזטרא ולא כשטח בנוי. עפ"י קביעה זו החלק היחסי על פיו אני אמור לשלם לועד הבית צריך לכן להיות 25/100 (לא כולל שטח הגג המרוצף ללא תקרה), ולא עפ"י החלק היחסי כפי שרשום בטבו 50/100 שכולל את כל שטח הגג הלא מקורה. האם אני צודק? במידה ואני צודק מה אני צריך לעשות.
      תודה,
      משה

      27 בספטמבר 2016
     • מנהל הפורום עו"ד ונוטריון דניאל רותם 28 בספטמבר 2016

      תשלום להוצאות ניהולו והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף

      שלום משה,
      כידוע לך, סעיף 57 של חוק המקרקעין קובע:- " 57. (א) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר; בחישוב שיעורו של חלק כאמור לא יעברו את תחום חלקי המאה.
      (ב) בחישוב שטח הרצפה לעניין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת.
      (ג) הוצמד חלק מסוים של הרכוש המשותף לדירה פלונית, יובא שטחו בחשבון לעניין סעיף קטן (א) בשיעור שנקבע לכך בתקנון, ובאין קביעה כזאת - בשיעור שקבע
      המפקח לפי הנסיבות.
      לאור האמור לעיל, בדוק מה קובע התקנון של הבית המשותף. אם התקנון אינו מתייחס לשטח הגג הצמוד לדירתך, נסה לשכנע את האספה הכללית בצדקת טענתך. אם התקנון קובע כי שטח הגג שבבעלותך יחשב לצורך חישוב שיעור השתתפותך בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, יהיה עליך לשכנע את שכניך להסכים לתיקון התקנון. אם יתגלעו חילוקי דעות בינך לבין שכניך, תוכל לעתור למפקח על רישום המקרקעין. כדי להסיר כל ספק, הוראות התקנון הן המחייבות גם אם הן אינן מוצדקות לטעמך.

      28 בספטמבר 2016
      • 28 בספטמבר 2016

       תשלום להוצאות ניהולו והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף

       תודה רבה.
       בטבו יש לבניין תקנון מצוי ואין שם התייחסות לשטח הגג הצמוד לדירתי. מכאן אני מבין שבחישוב תשלום מיסי ועד הבית לא יובא בחשבון שטח הגג שלי.
       יש לי שאלה נוספת באותו הקשר: אם אני אבנה על הגג חדר בשטח של 23 מ"ר, כחמישית משטח הגג, האם על תוספת החדר שאבנה אצטרך לשלם גם תוספת למיסי ועד הבית בהתאם, למרות שבטבו כל הגג רשום כשטח הצמדה?
       תודה ושנה טובה,
       משה

       28 בספטמבר 2016
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form