• 6 בנובמבר 2013

  תשלום וועד בית מלא לדירה שנמצאת בכניסה ומחוץ לבניין ללא שימוש במעלית או בחדר המדרגות

  שלום ..הדירה נמצאת עם כניסה מחוץ לבניין, אין שימוש במעלית כניסה מדרגות וכדומה, האם עליי לשלם תשלום מלא לוועד הבית תודה רמראש

  6 בנובמבר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 12 בנובמבר 2013

  תשלום וועד בית

  שלום מאור,
  בעלים של דירה חייב לשלם לועד הבית את חלקו היחסי בכל ההוצאות שהועד הוציא לצורך ניהולו והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף כמפורט בתקנון הבית המשותף. אם לא פורט בתקנון כי דירתך פטורה מתשלום לועד, עליך לשלם את חלקך היחסי ככל בעל דירה.

  סעיף 58 של החוק קובע כי " . (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

  12 בנובמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?