• 4 באפריל 2013

  הרחבת לובי בבית משותף

  מה הרוב הנדרש להרחבת הלובי בבית משותף?

  4 באפריל 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 8 באפריל 2013

  הרחבת לובי בבית משותף

  שלום לי,
  הרחבת הלובי של הבית המשותף מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות. הואיל ומדובר בשיפור מצב הרכוש המשותף ולא ניהול ושמירה על הרכוש המשותף כפי שקיבלתם אותו מהקבלן בגמר הבנייה והואיל ובעלי הדירות יידרשו לשלם עבור עבודות ההרחבה תידרש הסכמה של כל בעלי הדירות לשלם עבור עבודות ההרחבה של הלובי.

  עבודת ההרחבה היא עבודת בנייה הטעונה היתר כדין של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הפועלת במרחב הרשות המקומית שבתחומה מצוי ביתכם. המשמעות היא כי גם מבחינה זו לשם הגשת הבקשה להיתר תידרשנה חתימות של כל בעלי דירות בבית.

  8 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?