לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מתי

הפרדת הניהול של בית משותף הכולל מספר כניסות וחדרי מדרגות

אני גר בית משותף בעל 3 כניסות בכל כניסה 4 דיירים הדירות הן דירות גן וגג בבתים ישנים שהורחבו. כתוצאה מכך נוצרו גגות משותפים וחצרות בשטח גדול האם ניתן לבצע פקור שיתוף . מתי

item.Author מנהל הפורום עו"ד ונוטריון דניאל רותם

שלום מתי, חוק המקרקעין מאפשר להפריד את ניהול הרכוש המשותף בבית מורכב( בית הכולל מספר מבנים או אגפים ).. להלן הוראת סעיף 59 של חוק המקרקעין:- " בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים (תיקון מס' 14) תשנ"ב- 1992. אם תקנון הבית המשותף לא מאפשר את הפרדת הניהול, אתם רשאים לעתור למפקח\ת על רישום המקרקעין ולבקש לתת צו להפרדת הניהול. כמובן, עליכם לנמק את בקשתכם ולצרף את עמדת בעלי הדירות בבית המשותף. 59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף. (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א). (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום בתים משותפים