• 31 בדצמבר 2013

  דיירים מסרבים למנות נציגות בית משותף

  שלום,

  מה קורה כאשר הדיירים בבית משותף מסרבים למנות נציגות? האם כדיירת אני צריכה לפנות לכל דייר ודייר בבניין עם תביעה כספית?

  תודה

  31 בדצמבר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 1 בינואר 2014

  נציגות בית משותף

  שלום שיר,
  סעיף 67 של חוק המקרקעין קובע:-

  (א) לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון, או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחוייבים, על מינוי הנציגות, על קביעת שכרה ועל מעמדה.

  (ב) קבע תקנונו של הבית המשותף בחירת הנציגות באסיפה כללית, לא ישתמש המפקח בסמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שכינס את בעלי הדירות לאסיפה כללית לבחירת הנציגות והנציגות לא נבחרה באסיפה, או שנוכח כי בנסיבות המקרה כינוס האסיפה לא יהיה מעשי.
  כאמור, את רשאית לעתור למפקח\ת על רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בה רשום הבית למנות נציגות לבית המשותף.

  1 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?