open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 5 בינואר 2014

      תמ"א 38 של חיזוק ותוספות

      שלום. רוב החליט על תמא. יזם קבל אשורים. אנחנו מתנגדים יחידים(יש עוד זוג שהסכים וכרגע מתנגד אבל מפחד להתחרט ולהפסיד כסף או להתבע) הגשנו התנגדות לתכון ובניה בעיר. זה נדחה. הגשנו למחוזי. אף אחד לא יידע אותנו כי סבות נפשיות ופזיות אינן סיבה ומקובל בערר וכי צריך למצוא סבות הנדסיות ותכנוניות. עכשיו מסתבר שההזמנה שקבלנו לועדת ערר מחוזית עם עוד דיירים מתנגדים מבית סמוך והסביבה אינה תקפה. קבלנו מכתב מעורך דין של הערר שאנחנו צריכים להגיע ישר למפקחת על מקרקעין.
      האם אנחנו צריכים לפנות לשם? האם צריכים להזמין אותנו לשם? האם נחוייב שם על הוצאות אם נפסיד. האם מפקחת על מקרקעין כן מתחשבת בקניין וזכות פרטיות של אדם על רכושו? אנחנו מבולבלים ונואשים. תודה.

      5 בינואר 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 5 בינואר 2014

      תמא 38 של חיזוק ותוספות.

      שלום משפחת שורץ,
      אני מתקשה לייעץ לכם שכן אינני מכיר את פרטי המקרה שלכם ולא ברורים לי כל טעמי התנגדותכם. בשנים האחרונות נחקקה חקיקה נרחבת שמטרתה לאפשר חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה וגם ניתנו מספר פסקי דין שנועדו לפצות בעלי דירות שנפגעו מדיירים סרבנים שסירבו לשתף פעולה ולאפשר ביצוע פרויקטים של פינוי בינוי או חיזוק מבנים ללא סיבות מוצדקות.

      חוק המקרקעין ( חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה ) התשס"ח -2008 קובע:-

      " 5א. (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.
      (ב) דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש בהתאם להוראות סעיף זה תהיה בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.

      6. בעל דירה המתנגד להחלטה שהתקבלה בהתאם להוראות סעיף 3 וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי לפנות למפקח בתביעה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 71ג(ב) עד (ה) לחוק המקרקעין, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: בסעיף קטן (ד), במקום הסיפא החל במילים "בין בדרך של תשלומי איזון" יבוא "לרבות בדרך של מתן פיצוי".

      לאור ניסיונכם והקושי לנווט את דרככם ולהתמצא בחקיקה החדשה אני ממליץ לכם להיעזר בעו"ד המתמחה בדיני המקרקעין כדי למנוע מכם מפח נפש נוסף ואפילו הפסד כספים עקב חיובכם בפיצויים והוצאות משפט.

      5 בינואר 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form