open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 14 בינואר 2014

      הצטרפות קומה ראשונה למעלית חיצונית שהוספה לפני כעשור

      שלום,
      בבניננו הוסיפו לפני כעשור מעלית חיצונית ששמשה את 2 הקומות העליונות בלבד והם ששלמו על הוצאות בניתה ואחזקתה.
      כעת אנו (קומה ראשונה) מעונינים להצטרף למעלית.
      מהו גובה התשלום שעלינו לשלם לבוני המעלית? האם בגלל שאנו קומה ראשונה עלינו להשתתף במחיר נמוך יותר הן במחיר הבניה והן באחזקה? תודה

      14 בינואר 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 15 בינואר 2014

      הצטרפות למעלית

      שלום,
      סעיף 59 ו' של חוק המקרקעין שהוסף לחוק בשנת 1996 קובע כדלקמן:-

      "התקנת מעלית (תיקון מס' 19) תשנ"ו-1996

      59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

      (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

      (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

      (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו
      בהוצאות כאמור;

      (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;

      (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;

      (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

      (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

      (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

      (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים;

      (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

      עפ"י הוראת סעיף 2 (ב) (2) של החוק בעלי הדירות בקומה הראשונה פטורים מהשתתפות העלות התקנת המעלית. החוק אינו פוטר אתכם מחובת השתתפות באחזקה השוטפת של המעלית. אני ממליץ כי תנהלו מו"מ עם ועד הבית ותסכמו עמם את שיעור השתתפותכם בהוצאות האחזקה.

      15 בינואר 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form