הצטרפות קומה ראשונה למעלית חיצונית שהוספה לפני כעשור - פורום בתים משותפים

שאלה חדשה
 • כהן

  נשלח ע"יכהן 15:18, 14 בינואר 2014

  שלום, בבניננו הוסיפו לפני כעשור מעלית חיצונית ששמשה את 2 הקומות העליונות בלבד והם ששלמו על הוצאות בניתה ואחזקתה. כעת אנו (קומה ראשונה) מעונינים להצטרף למעלית. מהו גובה התשלום שעלינו לשלם לבוני המעלית? האם בגלל שאנו קומה ראשונה עלינו להשתתף במחיר נמוך יותר הן במחיר הבניה והן באחזקה? תודה

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

  עו"ד דניאל רותם,מנהל הפורום

  22:56, 15 בינואר 2014

  שלום,
  סעיף 59 ו' של חוק המקרקעין שהוסף לחוק בשנת 1996 קובע כדלקמן:-

  "התקנת מעלית (תיקון מס' 19) תשנ"ו-1996

  59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

  (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

  (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

  (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו
  בהוצאות כאמור;

  (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;

  (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;

  (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

  (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

  (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

  (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים;

  (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

  עפ"י הוראת סעיף 2 (ב) (2) של החוק בעלי הדירות בקומה הראשונה פטורים מהשתתפות העלות התקנת המעלית. החוק אינו פוטר אתכם מחובת השתתפות באחזקה השוטפת של המעלית. אני ממליץ כי תנהלו מו"מ עם ועד הבית ותסכמו עמם את שיעור השתתפותכם בהוצאות האחזקה.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

מנהל הפורום: עו"ד ונוטריון דניאל רותם

מגשר ונוטריון, מנהל משרד עורכי דין משנת 1973. בעבר כיהן כחבר ויו"ר ועדת הכלכלה והביטוח של לשכת עורכי
למידע נוסף

053-9375126 חיוג
הודעה

הפורום יעסוק בכל מה שנוגע לבתים משותפים, לרבות חובות וזכויות של דיירים הגרים בבית משותף