• 14 במאי 2013

  מחלוקת בין שכנים בעניין דמי ועד הבית

  אנו גרים בבית משותף בן 3 שנים לערך.
  ביום הקמת הכניסה לבניין ביצענו אסיפת דיירים ראשונה ובה הוגדרו מדרגות תשלום לדמי ועד לפי מספר החדרים – 4,5,6 ,גג .
  המדרגות הוסכמו על כולם בפרוטוקול הישיבה והדיירים חתמו.
  לאחרונה מספר דיירים מהדירות הקטנות (4) העלו דרישה לקיים את חוק מקרקעין שלפיו התשלום יהיה לפי החלק היחסי של כל דירה מסך השטח.
  קיימנו אסיפה והתרענו על ההשלכות שהן שדירות קומת הגג תישאנה בכל הנטל שהורד מכתפי הדירות הקטנות (לפי החישוב לדירות ה 5 חדרים לא משתנה המחיר) והצעתי חישוב פשרה שחשבתי שיהיה מקובל על כולם. דירות ה 4 חדרים יקבלו חישוב לפי שטח דירתם ושאר הדירות יתחלקו לפי חישוב הוגן שיוריד מעט מהנטל על דירות הגג.
  הדיירים שהעלו את ההצעה התנגדו מסיבותם וציינו שהם רוצים שכל הבניין ישלם לפי שטח הדירה וטענו שההצעה הזו רק באה לסתום את פיהם. אני טענתי שהחוק הוא לא ברירת המחדל אלא מפלט במקרה שלא מסכימים הדיירים על אופן תשלום דמי הועד.
  א. האם הדבר נכון מה שהם טוענים שמספיק שדייר אחד מבקש ליישם את חוק המקרקעין כל הבניין צריך להיעתר לבקשתו או שזה נתון להצבעת רוב באסיפת דיירים. האם יש פסיקה בנושא כדבריהם?
  ב. האם ניתן ליישם את חוק מקרקעין חלקית כדי להעביר את הצעת הפשרה הזו כפי שהצעתי?
  ג. באם ההחלטה הרשומה בשאלה ב תעבור ברוב ודיירי דירות ה 4 חדרים יתבעו את ועד הבניין לקיים את חוק המקרקעין מה הסיכוי שלהם לנצח במשפט?

  14 במאי 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 14 במאי 2013

  מחלוקת בין שכנים בעניין דמי ועד הבית

  שלום נוריאל,

  בהיעדר הסכמה כוללת של כל הדיירים להסדר כלשהו, מחובתכם לפעול עפ"י הוראות חוק המקרקעין והתקנון של הבית המשותף.

  סעיף 58 של חוק המקרקעין קובע:-
  "58.(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

  כלומר, נטל הנשיאה בהוצאות יחולק בין הדיירים עפ"י הוראות התקנון. אם בתקנון הבית המשותף אין הוראה ספציפית ביחס לאופן החלוקה בנטל ההוצאות, עליכם לשאת בהוצאות עפ"י היחס שבין שטחי הרצפות כפי שנקבע בחוק.

  במקרה של מחלוקת בין הדיירים בשאלת חלוקת הנטל, רשאי כל דייר לפנות למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע במחלוקת.

  14 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?