• 29 במאי 2013

  עזרה דחופה- מכירת שטחים ציבוריים

  שלום,
  אני גרה בבניין שאוכלס לפני שלושה חודשים שנבנה במתכונת קבוצת רכישה.
  כשעברנו לבניין מי שהיה דאז קבוצת הניהול ומי שהיה הבעלים של דירת הגן בנו קיר גבס באמצע חדר העגלות (לאחר טופס 4) ואמרו שככה זה צריך להיות.

  לא הסכמנו והחלפנו מנעול לחדר העגלות והרסנו את הקיר.

  ביניים דירת הגן נמכרה.

  הערב הייתה לנו אסיפת דיירים ובעל הדירה אמר שהוא מעוניין לקנות חלק מחדר העגלות ולהצמיד לדירה שלו.
  הדיירים הצביעו על הנושא והנושא קיבל רוב הצבעות כאשר היו מתנגדים ואני בניהם.
  כשאמרתי שצריך את הסכמת כל הדיירים ולא מספיק רוב, נאמר לנו שבגלל והבניין לא נרשם עדיין לא נרשם בטאבו זהו שטח אפור אפשר להצמיד שטחים ממנו ללא הסכמת הרוב.

  האם ככה אפשר להצביע ולפגוע בזכויותיי??

  האם אפשר להפנות אותי לסעיפים בחוק ולהתייחס לעובדה שהבניין עדיין לא נרשם בטאבו.

  אודה לתשובה דחופה

  זהבית

  29 במאי 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 31 במאי 2013

  "גזילת" חלק מהרכוש המשותף וצירופו לאחת הדירות

  שלום זהבית,

  סעיף 62 ס"ק (א) של חוק המקרקעין קובע:-
  " 62.(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.

  כאמור בסיפא של הסעיף, הצמדה של חלק מהרכוש המשותף מחייבת הסכמה של כל הדיירים. כלומר, הצבעה רגילה של רוב בעלי הדירות אינה מספיקה.


  ברם, במסגרת התיקונים שנעשו בחוק בשנים האחרונות החוק תוקן ובסעיף 71ב ס"ק (א) נקבע:-

  71ב.(א)על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."


  ההוראה של סעיף 71ב נועדה לאפשר התגברות על דייר סרבן המונע הרחבת הדירות בבניין או מיגון הבניין עפ"י תמ"א 38. לפיכך, אני סבור כי הוראה זו איננה ישימה למקרה עליו שאלת.

  כדי למנוע "גזילת" חלק מהרכוש המשותף ע"י אחד מבעלי הדירות את רשאית להתלונן במחלקת הפיקוח על הבנייה ברשות המקומית בתחומה מצוי הבית שכן צירוף חלק מהרכוש המשותף לאחת הדירות הוא בלתי חוקי ובניגוד להיתר הבנייה שניתן. כמו כן, את זכאית לעתור לצו מניעה או "צו עשה" או לפס"ד הצהרתי בלשכת המפקח על רישום המקרקעין או בית המשפט.

  31 במאי 2013
  • 6 באוקטובר 2013

   "גזילת" חלק מהרכוש המשותף וצירופו לאחת הדירות

   ומה לגבי השכרת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסויימת?
   כלומר במידה ויש אפשרות להשכיר חלק מחדר העגלות לטובת הדירה הצמודה, איזה אישור ושל מי דרוש?
   תודה. ניסים

   6 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?