• 27 באפריל 2014

  שינוי תקנון מוסכם שנרשם ע"י הקבלן

  קיים אצלינו בבנין תקנון מוסכם שנרשם בזמנו ע"י הקבלן. באחד הסעיפים רשום "מוסכם בזאת כי כל ההוצאות כאמור בסעיף 58 לחוק יתחלקו בין כל בעלי חלקות המשנה בחלוקה שווה ביניהם"
  אנחנו 6 דירות מתוך 7 מעוניינים למחוק את הסעיף הזה כי לדירה 7 שטח כפול וגם חלק מהגג. אנחנו רוצים שבעל דירה 7 ישא בהוצאות לפי ס´ 58 ביחס ישר לשטח רכושו.
  שאלתנו: האם רוב של 66% מספיק לשינוי כזה?
  האם זה נקרא שינוי זכויות של בעל הדירה?
  תודה

  27 באפריל 2014
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 27 באפריל 2014

  שינוי תקנון מוסכם

  שלום,
  אתם רשאים להחליט על שינוי התקנון ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם ולהחליט כי הוצאות החזקת הרכוש המשותף ניהולו יחולו על בעלי הדירות לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפות של כל הדירות בבית המשותף. להלן הוראת סעיף 62 של חוק המקרקעין.
  " תקנון מוסכם
  62. (א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.
  (תיקון מס' 14) תשנ"ב-1992"

  27 באפריל 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?