open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 5 במאי 2014

      הצמדת הגג לדירות

      שם תוכן הודעה: בבנין שלנו הצמיד הקבלן את רוב השטח של הגג לבעלי הדירות מתחת , באופן שאין גישה לקולטים, לפי שמאי 25% משטח הגג חייב להיות חלק מהרכוש המשותף . האם נכון הדבר? ואם כן מה הסעיף בחוק הבניה

      5 במאי 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 5 במאי 2014

      הצמדת הגג לדירות

      שלום מיכאל,
      לא ידוע לי על הוראת דין המחייבת את הקבלן להשאיר חלק מסויים מהגג לטובת קולטים. שאל את השמאי שנתן לך את העצה. קרא את הוראת סעיף 59א של חוק המקרקעין הדן בעניין התקנת דוד לחימום מים על ידי השמש:-

      " 59א. (א) בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן - דוד שמש), ולהתקין בדרך סבירה את המיתקנים הקשורים לכך והצינורות להולכת המים לדירתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

      (1) הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ומילא אחרי תנאי ההיתר;

      (2) ביום מתן ההיתר לא שימש המקום שעליו יותקן דוד השמש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;

      (3) התקנת המיתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית.

      (ב) בעל דירה בבית משותף שגגו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית, לא יהיה רשאי להתקין דוד שמש כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם בעל דירה אחרת התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח להרשות את התקנת דוד השמש.

      (ג) תעודה בחתימת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה תשמש ראיה לענין היותו של גג הבית מספיק או לא מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית; בתעודה האמורה יקבע המהנדס לכמה דודי שמש מספיק גג הבית.

      5 במאי 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form